Translation of WordPress.com: Vietnamese Glossary

7,509 / 31,340 Strings (23 %)

Validators: Dat Hoang, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All (31,340) Untranslated (23,327) Waiting (616) Fuzzy (34) Warnings (53)
Prio Original string Translation
You are using the multi-file uploader. Problems? Try the <a href="%1$s" %2$s>browser uploader</a> instead. Bạn đang sử dụng ứng dụng tải lên hỗ trợ nhiều tập tin cùng lúc. Có lỗi? Hãy thử chuyển sang <a href="%1$s" target="%2$s">tải lên bằng trình duyệt</a>. Details

You are using the multi-file uploader. Problems? Try the <a href="%1$s" %2$s>browser uploader</a> instead.

You are using the multi-file uploader. Problems? Try the <a href="%1$s" %2$s>browser uploader</a> instead.

Bạn đang sử dụng ứng dụng tải lên hỗ trợ nhiều tập tin cùng lúc. Có lỗi? Hãy thử chuyển sang <a href="%1$s" target="%2$s">tải lên bằng trình duyệt</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: URL to browser uploader, 2: Additional link attributes.
Date added:
2014-06-23 02:35:35 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
For most themes, the header text is your Site Title and Tagline, as defined in the <a href="%s">General Settings</a> section. Trên hầu hết các chủ đề, phần đầu trang sẽ hiển thị nội dung là Tiêu Đề Trang và Dòng Nhận Diện của bạn, được định nghĩa tại phần <a href="%1$s">Cài Đặt Cơ Bản</a>. Details

For most themes, the header text is your Site Title and Tagline, as defined in the <a href="%s">General Settings</a> section.

For most themes, the header text is your Site Title and Tagline, as defined in the <a href="%s">General Settings</a> section.

Trên hầu hết các chủ đề, phần đầu trang sẽ hiển thị nội dung là Tiêu Đề Trang và Dòng Nhận Diện của bạn, được định nghĩa tại phần <a href="%1$s">Cài Đặt Cơ Bản</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: URL to General Settings screen.
Date added:
2014-06-23 02:35:58 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This screen allows you to edit fields for metadata in a file within the media library. Màn hình này cho phép bạn biên tập năm trường siêu dữ liệu cho mỗi tập tin trong thư viện nội dung đa phương tiện. Details

This screen allows you to edit fields for metadata in a file within the media library.

This screen allows you to edit fields for metadata in a file within the media library.

Màn hình này cho phép bạn biên tập năm trường siêu dữ liệu cho mỗi tập tin trong thư viện nội dung đa phương tiện.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-06-23 02:37:35 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Enabled <span class="count">(%s)</span> themes
  • Đã bật <span class="count">(%s)</span>
Details

Singular: Enabled <span class="count">(%s)</span>

Plural: Enabled <span class="count">(%s)</span>

Đã bật <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Context:
themes
Date added:
2014-06-23 02:36:18 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Disabled <span class="count">(%s)</span> themes
  • Đã tắt <span class="count">(%s)</span>
Details

Singular: Disabled <span class="count">(%s)</span>

Plural: Disabled <span class="count">(%s)</span>

Đã tắt <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Context:
themes
Date added:
2014-06-23 02:36:19 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you cannot import to this site. Xin lỗi, bạn không thể sửa bài viết trên site này. Details

Sorry, you cannot import to this site.

Sorry, you cannot import to this site.

Xin lỗi, bạn không thể sửa bài viết trên site này.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-02-17 06:46:47 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Flip vertical Lật ảnh theo chiều dọc Details

Flip vertical

Flip vertical

Lật ảnh theo chiều dọc

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2010-01-22 19:29:02 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Flip horizontal Lật ảnh theo chiều ngang Details

Flip horizontal

Flip horizontal

Lật ảnh theo chiều ngang

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2010-01-22 19:29:02 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Comments feed Dòng thông tin RSS của phản hồi Details

Comments feed

Comments feed

Dòng thông tin RSS của phản hồi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2009-09-23 18:52:35 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Apply Filter Thực hiện lọc Details

Apply Filter

Apply Filter

Thực hiện lọc

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-06-23 02:37:37 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Invite deleted.
  • Thư mời đã xóa.
Details

Singular: Invite deleted.

Plural: Invites deleted.

Thư mời đã xóa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2009-09-23 18:52:32 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts. Nhận thông báo liên kết từ các trang khác (pingbacks và trackbacks). Details

Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts.

Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts.

Nhận thông báo liên kết từ các trang khác (pingbacks và trackbacks).

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2009-09-23 18:52:36 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Automatically close comments on posts older than %s days Tự động tắt chức năng gửi phản hồi nếu bài viết cũ hơn %s ngày. Details

Automatically close comments on posts older than %s days

Automatically close comments on posts older than %s days

Tự động tắt chức năng gửi phản hồi nếu bài viết cũ hơn %s ngày.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of days.
Date added:
2009-09-23 18:52:39 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%1$s %2$s, %3$s at %4$s:%5$s %1$s%2$s, %3$s @ %4$s : %5$s Details

%1$s %2$s, %3$s at %4$s:%5$s

%1$s %2$s, %3$s at %4$s:%5$s

%1$s%2$s, %3$s @ %4$s : %5$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: Month, 2: Day, 3: Year, 4: Hour, 5: Minute.
Date added:
2010-01-22 19:29:35 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Post scheduled Đã lên kế hoạch Details

Post scheduled

Post scheduled

Đã lên kế hoạch

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2010-01-22 19:29:25 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as