Translation of WordPress.com: Vietnamese Glossary

16,364 / 65,723 Strings (24 %)

Validators: Dat Hoang, Duy, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (65,723) Untranslated (49,172) Waiting (27) Fuzzy (186) Warnings (8)
Prio Original string Translation
Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. <code>P*</code> will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. <code>NG1___</code> would match NG1 1AA but not NG10 1AA Mã số riêng biệt với một dấu phẩy. Chấp nhận các kí hiệu, ví dụ <code>P*</ code> sẽ khớp với một mã bưu điện của PE30. Ngoài ra cũng chấp nhận mẫu công thức, ví dụ <code> NG1 ___ </ code> sẽ khớp NG1 1AA nhưng không khớp NG10 1AA Details

Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. <code>P*</code> will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. <code>NG1___</code> would match NG1 1AA but not NG10 1AA

Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. <code>P*</code> will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. <code>NG1___</code> would match NG1 1AA but not NG10 1AA

Warning: Expected </code>, got </ code>.
Mã số riêng biệt với một dấu phẩy. Chấp nhận các kí hiệu, ví dụ <code>P*</ code> sẽ khớp với một mã bưu điện của PE30. Ngoài ra cũng chấp nhận mẫu công thức, ví dụ <code> NG1 ___ </ code> sẽ khớp NG1 1AA nhưng không khớp NG10 1AA

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. <code>P*</code> will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. <code>NG1___</code> would match NG1 1AA but not NG10 1AA Các mã số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Chấp nhận các kí hiệu, ví dụ <code>P*</ code> sẽ khớp với một mã bưu điện của PE30. Ngoài ra cũng chấp nhận mẫu công thức, ví dụ <code> NG1 ___ </ code> sẽ khớp NG1 1AA nhưng không khớp NG10 1AA Details

Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. <code>P*</code> will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. <code>NG1___</code> would match NG1 1AA but not NG10 1AA

Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. <code>P*</code> will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. <code>NG1___</code> would match NG1 1AA but not NG10 1AA

Warning: Expected </code>, got </ code>.
Các mã số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Chấp nhận các kí hiệu, ví dụ <code>P*</ code> sẽ khớp với một mã bưu điện của PE30. Ngoài ra cũng chấp nhận mẫu công thức, ví dụ <code> NG1 ___ </ code> sẽ khớp NG1 1AA nhưng không khớp NG10 1AA

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Order status changed from %1$s to %2$s. Trạng thái đơn hàng đã được chuyển từ %s sang %s. Details

Order status changed from %1$s to %2$s.

Order status changed from %1$s to %2$s.

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Trạng thái đơn hàng đã được chuyển từ %s sang %s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: old order status 2: new order status
Date added:
2023-01-16 12:31:08 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Order status changed from %1$s to %2$s. Trạng thái đơn hàng đã được chuyển từ %1$s sang %2$s. Details

Order status changed from %1$s to %2$s.

Order status changed from %1$s to %2$s.

Trạng thái đơn hàng đã được chuyển từ %1$s sang %2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: old order status 2: new order status
Date added:
2023-06-25 16:15:56 GMT
Translated by:
Trần Trung Dũng (drtrungdung)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set. Phần này kiểm soát việc hiển thị chính sách bảo mật của website. Thông báo bảo mật bên dưới sẽ không hiển thị nếu trang bảo mật chưa được thiết lập. Details

This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set.

This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set.

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Phần này kiểm soát việc hiển thị chính sách bảo mật của website. Thông báo bảo mật bên dưới sẽ không hiển thị nếu trang bảo mật chưa được thiết lập.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Manage contact information Domain Contact Information Details

Manage contact information

Manage contact information

Domain Contact Information

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Manage contact information Domain Contact Information Details

Manage contact information

Manage contact information

Domain Contact Information

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Select a point to copy Chọn một trang để sao lưu Details

Select a point to copy

Select a point to copy

Chọn một trang để sao lưu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Select point to copy Chọn bài viết để sao chép Details

Select point to copy

Select point to copy

Chọn bài viết để sao chép

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Payment Settings PAYMENT SETTTINGS Details

Payment Settings

Payment Settings

PAYMENT SETTTINGS

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Boost Settings Cài đặt bài viết Details

Boost Settings

Boost Settings

Cài đặt bài viết

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%s is not a valid username. %s không phải là tên đăng nhập hợp lệ. Details

%s is not a valid username.

%s is not a valid username.

%s không phải là tên đăng nhập hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Theme Settings Cấu hình giao diện Details

Theme Settings

Theme Settings

Cấu hình giao diện

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Write a comment... Viết lời bình Details

Write a comment...

Write a comment...

Viết lời bình

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
View one comment với 1 phản hồi Details

View one comment

View one comment

với 1 phản hồi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as