Translation of Jetpack: Albanian Glossary

3,901 / 6,144 Strings (63 %)

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (6,144) Untranslated (2,105) Waiting (19) Fuzzy (144) Warnings (17)
Prio Original string Translation
You do not have sufficient <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="%s" target="_blank">freedom levels</a> to view this video. Support free software and upgrade. S’keni <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="%s" target="_blank">freedom levels</a> shkallë lirie</a> të mjaftueshme për të parë këtë video. Përkrahni software-in e lirë dhe përmirësojeni. Details

You do not have sufficient <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="%s" target="_blank">freedom levels</a> to view this video. Support free software and upgrade.

You do not have sufficient <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="%s" target="_blank">freedom levels</a> to view this video. Support free software and upgrade.

Warning: Too many tags in translation.
S’keni <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="%s" target="_blank">freedom levels</a> shkallë lirie</a> të mjaftueshme për të parë këtë video. Përkrahni software-in e lirë dhe përmirësojeni.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s url to the gnu.org website
Date added:
2020-07-22 11:40:50 GMT
References:
 • modules/videopress/class.videopress-player.php:371
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
LaTeX is a powerful markup language for writing complex mathematical equations and formulas. Jetpack combines the power of LaTeX and the simplicity of WordPress to give you the ultimate in math blogging platforms. Use $latex your latex code here$ or [latex]your latex code here[/latex] to include in your posts and comments. Enjoy all sorts of options and embrace your inner nerd. LaTeX është një gjuhë e fuqishme <em>markup</em> për shkrim ekuacionesh dhe formulash të ndërlikuara matematike. Jetpack-u ndërthur fuqinë e LaTeX-it me thjeshtinë e WordPress-it, për t’ju dhënë përsosmërinë në platforma blogjesh matematike. Përdorni $latex kodi juaj latex$ ose [latex]kodi juaj latex[/latex] që ta përfshini në postime dhe komente. Shijoni krejt llojet e mundësive dhe rindizni dellin tuaj matematikor. Details

LaTeX is a powerful markup language for writing complex mathematical equations and formulas. Jetpack combines the power of LaTeX and the simplicity of WordPress to give you the ultimate in math blogging platforms. Use $latex your latex code here$ or [latex]your latex code here[/latex] to include in your posts and comments. Enjoy all sorts of options and embrace your inner nerd.

LaTeX is a powerful markup language for writing complex mathematical equations and formulas. Jetpack combines the power of LaTeX and the simplicity of WordPress to give you the ultimate in math blogging platforms. Use $latex your latex code here$ or [latex]your latex code here[/latex] to include in your posts and comments. Enjoy all sorts of options and embrace your inner nerd.

Warning: Too many tags in translation.
LaTeX është një gjuhë e fuqishme <em>markup</em> për shkrim ekuacionesh dhe formulash të ndërlikuara matematike. Jetpack-u ndërthur fuqinë e LaTeX-it me thjeshtinë e WordPress-it, për t’ju dhënë përsosmërinë në platforma blogjesh matematike. Përdorni $latex kodi juaj latex$ ose [latex]kodi juaj latex[/latex] që ta përfshini në postime dhe komente. Shijoni krejt llojet e mundësive dhe rindizni dellin tuaj matematikor.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
An Automattic Airline Linjë Ajrore nga <span>Automattic</span> Details

An Automattic Airline

An Automattic Airline

Warning: Too many tags in translation.
Linjë Ajrore nga <span>Automattic</span>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-07-22 11:40:43 GMT
References:
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-forms/src/contact-form/class-admin.php:146
 • modules/contact-form/admin.php:1256
 • _inc/lib/admin-pages/class.jetpack-admin-page.php:446
 • _inc/lib/admin-pages/class.jetpack-admin-page.php:449
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-backup/build/index.js:2
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-forms/dist/dashboard/jetpack-forms-dashboard.js:2
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/build/index.js:2
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-search/build/dashboard/jp-search-dashboard.js:2
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-videopress/build/admin/index.js:3
 • jetpack_vendor/automattic/jetpack-wordads/build/dashboard/jp-wordads-dashboard.js:2
 • _inc/build/admin.js:5
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The default policy URL only covers cookies set by Jetpack. If you’re running other plugins, custom cookies, or third-party tracking technologies, you should create and link to your own cookie statement. URL-ja parazgjedhje e rregullave mbulon vetëm cookie-t e depozituara nga Jetpack-u. Nëse xhironi shtojca të tjera, <em>cookies</em> vetjake, apo teknologji gjurmimi nga palë të treta, duhet të krijoni dhe lidhni deklarimin tuaj mbi cookie-t. Details

The default policy URL only covers cookies set by Jetpack. If you’re running other plugins, custom cookies, or third-party tracking technologies, you should create and link to your own cookie statement.

The default policy URL only covers cookies set by Jetpack. If you’re running other plugins, custom cookies, or third-party tracking technologies, you should create and link to your own cookie statement.

Warning: Too many tags in translation.
URL-ja parazgjedhje e rregullave mbulon vetëm cookie-t e depozituara nga Jetpack-u. Nëse xhironi shtojca të tjera, <em>cookies</em> vetjake, apo teknologji gjurmimi nga palë të treta, duhet të krijoni dhe lidhni deklarimin tuaj mbi cookie-t.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Lazy-loading images will improve your site’s speed and create a smoother viewing experience. Images will load as visitors scroll down the screen, instead of all at once. Funksioni <em>lazy-loading</em> për figurat do të përmirësojë shpejtësinë e sajtit tuaj dhe krijojë për përdoruesin pamje të rrjedhshme. Figurat do të ngarkohen dora-dorës që vizitorët rrëshqasin poshtë nëpër ekran, në vend se të tëra njëherësh. Details

Lazy-loading images will improve your site’s speed and create a smoother viewing experience. Images will load as visitors scroll down the screen, instead of all at once.

Lazy-loading images will improve your site’s speed and create a smoother viewing experience. Images will load as visitors scroll down the screen, instead of all at once.

Warning: Too many tags in translation.
Funksioni <em>lazy-loading</em> për figurat do të përmirësojë shpejtësinë e sajtit tuaj dhe krijojë për përdoruesin pamje të rrjedhshme. Figurat do të ngarkohen dora-dorës që vizitorët rrëshqasin poshtë nëpër ekran, në vend se të tëra njëherësh.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Two-Step Authentication is required to access this site. Please visit your <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Security Settings</a> to configure <a href="%2$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Two-step Authentication</a> for your account. Për hyrje në këtë sajt lypset Mirëfilltësim Dyhapësh. Që të formësoni <a href="%2$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Mirëfilltësimin Dyhapësh</a> për llogarinë tuaj, ju lutemi, vizitoni <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Rregullimet tuaja mbi Sigurinë</a>. Details

Two-Step Authentication is required to access this site. Please visit your <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Security Settings</a> to configure <a href="%2$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Two-step Authentication</a> for your account.

Two-Step Authentication is required to access this site. Please visit your <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Security Settings</a> to configure <a href="%2$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Two-step Authentication</a> for your account.

Warning: Expected <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">, got <a href="%2$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">.
Për hyrje në këtë sajt lypset Mirëfilltësim Dyhapësh. Që të formësoni <a href="%2$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Mirëfilltësimin Dyhapësh</a> për llogarinë tuaj, ju lutemi, vizitoni <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Rregullimet tuaja mbi Sigurinë</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: URL to settings page
Date added:
2020-07-22 11:40:39 GMT
References:
 • modules/sso/class.jetpack-sso-notices.php:30
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Method '%s' must return either true or WP_Error. Metoda '%s' duhet të përgjigje ose me <em>true</em>, ose me WP_Error. Details

Method '%s' must return either true or WP_Error.

Method '%s' must return either true or WP_Error.

Warning: Too many tags in translation.
Metoda '%s' duhet të përgjigje ose me <em>true</em>, ose me WP_Error.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: get_permission_check()
translators: %s: update_permission_check()
Date added:
2020-07-22 11:40:39 GMT
References:
 • _inc/lib/core-api/class-wpcom-rest-field-controller.php:170
 • _inc/lib/core-api/class-wpcom-rest-field-controller.php:207
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Lets you add an email address, phone number, and physical address with improved markup for better SEO results. Ju lejon të shtoni një adresë email, numër telefoni dhe adresë fizike , me <em>markup</em> të përmirësuar, për përfundime SEO më të mira. Details

Lets you add an email address, phone number, and physical address with improved markup for better SEO results.

Lets you add an email address, phone number, and physical address with improved markup for better SEO results.

Warning: Too many tags in translation.
Ju lejon të shtoni një adresë email, numër telefoni dhe adresë fizike , me <em>markup</em> të përmirësuar, për përfundime SEO më të mira.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-07-22 11:40:37 GMT
References:
 • _inc/blocks/editor-beta.js:23
 • _inc/blocks/editor-experimental.js:23
 • _inc/blocks/editor-no-post-editor.js:6
 • _inc/blocks/editor.js:13
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The jetpack_development_mode filter is set to true. Filtri jetpack_development_mode është caktuar si <em>true</em>. Details

The jetpack_development_mode filter is set to true.

The jetpack_development_mode filter is set to true.

Warning: Too many tags in translation.
Filtri jetpack_development_mode është caktuar si <em>true</em>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The Reduce Motion accessibility option is selected, therefore autoplay will be disabled in this browser. Është përzgjedhur mundësia <em>Reduce Motion</em>, ndaj vetëluajtja do të çaktivizohet në këtë shfletues. Details

The Reduce Motion accessibility option is selected, therefore autoplay will be disabled in this browser.

The Reduce Motion accessibility option is selected, therefore autoplay will be disabled in this browser.

Warning: Too many tags in translation.
Është përzgjedhur mundësia <em>Reduce Motion</em>, ndaj vetëluajtja do të çaktivizohet në këtë shfletues.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-07-22 11:40:36 GMT
References:
 • _inc/blocks/editor-beta.js:53
 • _inc/blocks/editor-experimental.js:52
 • _inc/blocks/editor-no-post-editor.js:19
 • _inc/blocks/editor.js:42
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
To start using the block, build the blocks with pnpm run build-extensions Që të filloni të përdorni bllokun, montoni blloqe me <em>yarn run build-extensions</em> Details

To start using the block, build the blocks with pnpm run build-extensions

To start using the block, build the blocks with pnpm run build-extensions

Warning: Too many tags in translation.
Që të filloni të përdorni bllokun, montoni blloqe me <em>yarn run build-extensions</em>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Jetpack sync is not currently allowed for this site. The site is in staging mode. Njëkohësimi Jetpack hëpërhë s’lejohet për këtë sajt. Sajti gjendet nën mënyrën <em>staging</em>. Details

Jetpack sync is not currently allowed for this site. The site is in staging mode.

Jetpack sync is not currently allowed for this site. The site is in staging mode.

Warning: Too many tags in translation.
Njëkohësimi Jetpack hëpërhë s’lejohet për këtë sajt. Sajti gjendet nën mënyrën <em>staging</em>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Provisioning “Fedora %(rel)s më jep bar Details

Provisioning

Provisioning

Warning: Extra %(rel)s placeholder in translation.
“Fedora %(rel)s më jep bar

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-07-22 11:40:33 GMT
References:
 • _inc/build/admin.js:96
 • _inc/build/admin.js:97
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This is a dry run. Ky është një test <em>dry run</em>. Details

This is a dry run.

This is a dry run.

Warning: Too many tags in translation.
Ky është një test <em>dry run</em>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
markup block search term <em>markup</em> Details

markup

markup

Warning: Too many tags in translation.
<em>markup</em>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Context:
block search term
Date added:
2020-07-22 11:40:32 GMT
References:
 • _inc/blocks/editor-beta.js:28
 • _inc/blocks/editor-experimental.js:27
 • _inc/blocks/editor-no-post-editor.js:10
 • _inc/blocks/editor.js:17
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as