Glossary for Latvian

Vārdnīca WordPress.com vietnes tulkojumam latviešu valodā.

2021. gada februāra versija.

Pirms sākt tulkot un iesniegt apstiprināšanai savu tulkojumu, lūdzu, iepazīstieties ar Translator’s Handbook un Lokalizēšanas rokasgrāmatu. Dažādus jautājumus par WordPress tulkošanu un visām ar to saistītajām problēmām, vēlams apspriest diskusiju grupā “WordPress latviešu valodā”.


Item Part of speech Translation Comments
above adjective virs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
activation key expression aktivizācijas atslēga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
adding verb pievienojot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
additional adjective papildus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
advanced noun uzlabots - advanced options > uzlabotas iespējas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
advice noun padoms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
after logging expression pēc pieteikšanās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
again adverb vēlreiz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
ahead of time expression savlaicīgi - neprecīzs tulkojums labskanībai

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
allow creation expression ļautu izveidot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
almost done expression gandrīz gatavs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
anyone posts expression jebkurš ievieto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
appearance noun izskats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
appears verb parādās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
apply verb piemērot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
approved verb apstiprināts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
are available adjective ir pieejami

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
are indicated adjective ir norādīti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
are optional adjective nav obligāti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
are running verb izmantojat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
are set to expression tiks piešķirta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
are using adjective izmantojat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
array noun masīvs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
arrow keys expression bulttaustiņš - neveikls saliktenis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
aside noun mala (malā)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
at a glance expression pārskats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
at least noun viamaz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
at most noun ne vairāk kā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
attached noun pievienoti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
attachment noun pielikums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
attribute noun atribūts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
automatic adjective automātiska

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
automatically adverb automātiski

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
autosaving verb automātiskā saglabāšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
available adjective pieejams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
avatar noun tēls - avatārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
back-end noun aizmugure backend (atbalsta platforma)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
batch noun pakešuzdevums - arī (nosūtīta) partija: komplektos vai grupās sakārtotas lietas.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
be offline adjective ir bezsaistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
be possible adjective būs iespējams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
being previewed verb priekšstatītā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
below adverb zemāk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
BG noun fona krāsa - abreviatūra no "Back Ground" vienā vārdā. (Tilde tulko kā "sētas zemējums" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
blacklist noun melnais saraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
blavatar noun bloga ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
block noun bloks - Gūtenberga bloks

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
blockquote noun citāta bloks citāts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
blog noun emuārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
blogging verb blogošanu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
blogroll noun tīmekļa žurnāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
bold adjective treknraksta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
boxes noun lodziņus - kastes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
broken adjective sabojātas bojāta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
built-in adjective iebūvēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk noun lielapjoma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk actions expression lielapjoma darbības

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk edit expression lielapjoma labošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk select expression lielapjoma atlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk selection expression lielapjoma atlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulleted list expression saraksts ar aizzīmēm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
button noun poga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
buttons noun pogas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
byline noun rindiņa par autoru - īsa rindkopa, kas lasītājiem sniedz īsu informāciju par autoru

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
callback noun atzvans

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
can verb var

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
cancel verb atcelt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
canceled noun atcelts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot verb nevar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot be expression nevarēs tikt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot be deleted expression nevar dzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot be installed expression nevar uzstādīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
caption noun paraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
categorie noun kategorija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
categories noun kategorijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
changelog noun izmaiņu žurnāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
changing verb mainot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
character set noun rakstzīmju kopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
characters noun rakstzīmes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
charset noun rakstzīmju kopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
check verb pārbaudiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
checkbox noun izvēles rūtiņa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
child theme expression apakštēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
choose image expression izvēlēties attēlu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
chose verb izvēlējies

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
cite noun atsauce - bieži jauc ar citātu: "quote"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
click verb klikšķiniet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
code noun kods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
collapse verb sakļaut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
collapse icon expression sakļaušanas ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
color picker noun krāsu palete

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
column noun sleja - izdevniecībā; kolonna ir arhitektūrā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
comment noun komentārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
compatible adjective savietojams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
complete adjective pabeigta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
completed adjective paveikts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
configuration noun konfigurācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
configured adjective konfigurēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
confirm deletion expression apstiprināt dzēšanu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
confirmation noun apstiprināšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
conflicts noun konflikti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
consider verb apsveriet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
contain verb satur

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
contribution noun ieguldījums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
copies noun kopijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
could not verb nevarēja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
could not be deleted expression nevarēja izdzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
could use verb var izmantot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
count verb skaits

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
created verb izveidots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
currently adverb pašlaik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
custom noun pielāgota pielāgots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
custom fields expression pielāgoti lauki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
custom menu expression pielāgotā izvēlne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
customization noun pielāgošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
customizer noun pielāgotājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
dashboard noun panelis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
deactivate verb deaktivizēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
debug verb atkļūdot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
debugging noun atkļūdošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
decide verb izlemt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
default noun noklusējums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
deleted verb dzēsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
deleting verb dzēšot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
deleting a category expression kategorijas dzēšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
deprecated verb novecojusi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
descriptions noun apraksti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
detached adjective noņemts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
details noun detaļas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
directory noun direktorijs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
disable/enable expression atspējot vai iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
disabled adjective atspējots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
disabling verb atspējošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
display verb rādīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
displays verb redzams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
distraction-free adjective netraucēta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
do not remember expression neatceraties

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
does not delete expression neizdzēš (rakstīšana)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
does not exist expression neeksistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
downloading verb lejupielādē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
draft noun melnraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
drag and drop expression pārvilkt - pārvelc

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
drop-in noun iemetums - ieiešana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
dropdown adverb nolaižamo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
edit verb rediģēt - tekstu, labot (visu pārējo)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
edited adverb rediģētās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
editing screen expression rediģēšanas ekrānu tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
editor noun redaktors

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
eliminates verb nepieļauj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
email noun e-pasts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
embed noun iegult

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
enable verb iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
enabled verb iespējots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
enables/disables verb iespējo vai atspējo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
enabling verb iespējošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
encoding noun kodējums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
entity noun vienība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
entry noun ieraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
error occurred expression radās kļūda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
etc. abbrev utt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
excerpt noun izraksts - fragments (ir svešvārds)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
exist verb pastāv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
existing one expression esošo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
expand noun izvērst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
expanded verb izvērsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
expected verb gaidāms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
expired verb noilgusi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
export verb eksportēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
extend verb paplašina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
extended verb paplašinātam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
extension noun paplašinājums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
failed verb neizdevās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
fails verb neizdodas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
failures noun kļūmes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
faster adjective ātrāka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:08:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
feature noun līdzeklis - līdzekļi, iezīme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
featured image expression izceltais attēls - raksturojošais sīktēls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
feed noun plūsma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
feeds noun plūsmu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
fields noun lauki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
file noun fails - datne nav iegājies

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
files noun datnes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
flip verb apvērst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
formatting verb formatējumu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
found verb atrasts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
freedoms noun brīvības

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
friendly developer expression draudzīgs izstrādātājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
front page noun galvenā lapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
front-end noun priekšpuse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
fullscreen adjective pilnekrāns

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
function noun funkcija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
fuzzi noun izplūdis - neskaidrs,

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
go to verb atveriet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
gradient noun krāsu pāreja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
guide noun ceļvedis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
handle noun turis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
handler noun apdarinātājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
header noun galvene

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
hex noun heksadecimāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
highlight noun izcelt - izgaismot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
home noun sākums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
hook verb piesaistīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
host noun uzturētājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
hover noun norādīt - burtiski tulko kā "lidināties". Hover iestājas, kad peles kursors nonāk virs reaģējoša elementa, piemēram saites.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
indentation noun atkāpe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
index noun indekss

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
install verb instalēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
issue noun problēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
issues noun problēmas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
item noun vienums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
items noun vienumi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
justified noun līdzināts - galerijas stils

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
justify verb līdzināt - kad runa ir par tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
keyboard noun tastatūra

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
keyboard shortcut expression tastatūras īsinājumtaustiņš

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
keyword noun atslēgvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
label noun etiķete

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
letter case noun burtu reģistrs - lielais vai mazais burts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
library noun bibliotēka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
loopback noun atgriezeniskā saite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
ltr noun nkul - abreviatūra, teksta virziens no labās (puses) uz kreiso. Angliski: Left to Right

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
markup noun atzīme - šeit domāts HTML kods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
media file noun multivides datne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
menu noun izvēlne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
merge verb sapludināt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
mode noun režīms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
move to verb pārvietot uz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
multisite noun multivietne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
name noun nosaukums lietai vai parādībai, vārds personai: first name > vārds; last name > uzvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
namespace noun nosaukumvieta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
navigation noun navigācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
nice name expression jaukvārds lietotāja vārds, kas pārveidots(sanitizēts), lai tur nebūtu speciālas zīmes, piem.: user@example.com >> userexample-com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
offset noun nobīde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
options noun izvēles - iespējas, opcijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
outlines noun aprises

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
page noun lapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
paragraph noun paragrāfs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent font noun pamatfonts Piemērs: "Since rem uses root element's font-size instead of its parent's font-size."
"Tā kā rem izmanto saknes elementa fonta lielumu, nevis tā pamatfonta lielumu."

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent theme expression pamata tēma ? varbūt labāk lietot "pamattēma" kā pretmets "apakštēma"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
parse verb parsēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
paste verb ievietot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
pattern noun modelis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
performance noun veiktspēja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:09
Mariozo (marioozo)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
plugin noun spraudnis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
post noun ziņa Ar vārdu "post" apzīmē ne vien tekstu bet arī attēlu, video un audio. Tā var būt ari saite uz citu lapu etc. Šim vārdam angļu valodā ir saistība ar pastu, tātad varētu būt domāts sūtījums. Tomēr, īsāks un, manuprāt, kodolīgāks ir "ziņa", kas jau diezgan sen tiek lietots tulkojums.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
pre-publish noun priekšpublicēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
pre-publishing noun priekšpublicēšana arī: iepriekšējā publicēšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
prefix noun priedēklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
preformated expression iepriekš formatēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
preset noun sagatave

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
preview noun priekšskatījums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
privacy adjective privātums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
privacy policy noun privātuma politika

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
provide noun norādiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
pull quote expression izceltais citāts - tas pats kas pullquote vienā vārdā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
pullquote noun izceltais citāts - īss, uzmanību piesaistošs citāts, kas ņemts no raksta galvenā teksta un izmantots kā apakšvirsraksts vai grafisks elements. (Izdevējdarbība)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
queried noun vaicājums - tas pats kas "query", bet pagātnes formā. Attiecīgā kontekstā var tulkot arī kā "pieprasīja" vai "jautāja".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
query noun vaicājums - vaicājums ir pieprasījums piekļūt datiem no datu bāzes, lai ar tiem manipulētu vai tos izgūtu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
quote noun citāts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
reload verb pārlādēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
report noun atskaite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
revert verb atgriezt - nevis vaļā, bet atgriezt atpakaļ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
row noun rinda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
rtl noun nluk - abreviatūra, teksta virziens no labās (puses) uz kreiso. Angliski: Right to Left.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
section noun sadaļa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
security noun drošība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
select verb atlasiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
settings noun iestatījumi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
shell noun šūna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
shortcode noun īskods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
sidebar noun sānjosla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
site noun vietne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
slider noun slīdnis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
slug noun taka - daļa no jūsu URL, ko WordPress automātiski ģenerē, pamatojoties uz jūsu paliekošo saišu iestatījumiem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
space noun atstarpe - kad runa par burtiem, attēliem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
sticky noun piesprausta - parasti tulko kā lipīgs, bet attiecībā uz ziņu, parasti saite uz to tiek piesprausta lapas augšdaļā - tātad "pinned"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
string noun virkne ? datu tips, piemēram vārds vai teikums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
support noun atbalsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
SVG noun SVG SVG (Scalable Vector Graphics) > mērogojamās vektoru grafikas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
table prefix noun tabulas priedēklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
tag noun birka - arī kods valodai - LV, EN uc.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
tag noun atzīme - ja ir runa par marķējuma zīmēm HTML, PHP kodā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
tagline noun sauklis - WordPress – “Kods ir dzeja”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
take place expression notiek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
template noun veidne - šablons (ir svešvārds)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
term noun termins

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
theme noun tēma :Literatūrā motīvs ir atkārtots tēls, ideja vai simbols, kas attīsta vai izskaidro tēmu , savukārt tēma ir galvenā ideja vai vēstījums.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
thumbnail noun sīktēls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
thumbnails noun sīktēli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
timezone noun laika josla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
title noun nosaukums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:16
Mariozo (marioozo)
Actions:
toggle verb pārslēgt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
toolbar noun rīkjosla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
trash noun atkritne - miskaste (ir svešvārds)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
type noun tips

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
types noun tipi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
update verb jaunināt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
upload noun augšupielāde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:17
Mariozo (marioozo)
Actions:
username noun lietotājvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:
verse noun pants - kā dzejā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:
viewport noun skatlauks - skatpunkts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:
web noun tīmeklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:
widget noun logrīks - pievieno sānjoslām saturu un funkcijas. Piemēri ir noklusējuma logrīki, kas iekļauti WordPress; Kategorijām, birku mākonim, meklēšanai utt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:
you pronoun jūs - nekādu 1. personu :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:
your pronoun jūsu - nekādu 1. personu :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-14 19:09:18
Mariozo (marioozo)
Actions:

Export as CSV