Glossary for Latvian

2022. gada augusta versija — 393 vienības.
Lūgums: pirms sākat tulkot un iesniegt apstiprināšanai savus tulkojumus, apskatiet Translator’s Handbook un (ļoti ieteicams) izlasiet General Expectations for Translators. Apskatiet arī Lokalizēšanas rokasgrāmatu.
Īss apraksts par efektīvu bezmaksas mašīntulkošanas komplektu: Googe Translate + GlotPress atrodams latviskajā WordPress emuārā Kā tulkot WordPress.

Item Part of speech Translation Comments
above adjective virs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:26
Mariozo (marioozo)
Actions:
activation key expression aktivizēšanas atslēga Atkarībā no konteksta arī 'aktivizācijas taustiņš'

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:26
Mariozo (marioozo)
Actions:
activity noun darbība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
activity type noun darbības veids

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
adding verb pievienojot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
additional adjective papildus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
advanced adjective uzlabots - "papildus" tikai Gūtenberga redaktorā, HTML un CSS ievadīšanai (dublē additional)
- advanced options > uzlabotas iespējas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
advice noun padoms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
advisory adjective konsultatīvs Kāds kam ir pilnvaras sniegt ieteikumus, bet ne veikt darbības to izpildei.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
after logging expression pēc pieteikšanās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:27
Mariozo (marioozo)
Actions:
again adverb vēlreiz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
ahead of time expression savlaicīgi Neprecīzs tulkojums labskanībai, Pareizs tulkojums - laikus - ir ar aplamu asociāciju (FB).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
align verb līdzināt - tekstam, blokiem uc. tipogrāfija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
alignment noun līdzinājums - tekstam, blokiem uc. tipogrāfija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
allow creation expression ļautu izveidot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
almost done expression gandrīz pabeigts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
anyone posts expression jebkurš ievieto vai publicē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
appearance noun izskats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:28
Mariozo (marioozo)
Actions:
appears verb parādās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
apply verb piemērot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
approved adjective apstiprināts Oficiāli saskaņots vai pieņemts kā apmierinošs.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
are available adjective ir pieejami

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
are indicated adjective ir norādīti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
are optional adjective nav obligāti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
are running verb darbojas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
are set to expression tiks piešķirta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
are using adjective izmanto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:29
Mariozo (marioozo)
Actions:
array noun masīvs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
arrow keys noun bulttaustiņš - neveikls saliktenis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
aside noun mala (malā)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
at a glance expression īsumā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
at least noun vismaz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
at most noun ne vairāk kā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
attached noun pievienots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
attachment noun pielikums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:30
Mariozo (marioozo)
Actions:
attribute noun atribūts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
automatic adverb automātisks nejaukt ar Automattic — kompāniju, kam pieder WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Akismet, Gravatar utt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
automatically adverb automātiski

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
autosave verb automātiska saglabāšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
available adjective pieejams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
avatar noun tēls Ikona vai figūra, kas attēlo konkrētu personu video spēlē, interneta forumā utt.
arī - avatārs, iemiesojums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
back-end noun aizmugure backend (atbalsta platforma)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
backwards compatibility expression atpakaļsaderība T: atgriezeniska savietojamība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:31
Mariozo (marioozo)
Actions:
banned noun izslēgts Tulko arī kā 'aizliegts', bet tas neizskatās piemēroti programmas lietotājam.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
banner noun reklāmkarogs Virsraksts vai reklāma, kas tīmekļa lapā parādās joslas, kolonnas vai lodziņa formā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
batch noun pakešuzdevums - arī (nosūtīta) partija: komplektos vai grupās sakārtotas lietas.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
be offline adjective ir bezsaistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
be possible adjective būs iespējams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
being previewed verb priekšstatītā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
below adverb zemāk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
BG noun fona krāsa - abreviatūra no "Back Ground". (Tilde tulko kā "sētas zemējums" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:32
Mariozo (marioozo)
Actions:
blacklist noun melnais saraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
blavatar noun bloga ikona no blog avatar; arī emuāra ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
block noun bloks - Gūtenberga bloks

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
blockquote noun citāta bloks - nejaukt ar citātu, HTML elements; "sadaļa dokumentā, kas tiek citēta no cita avota"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
blog noun emuārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
blogging verb blogošanu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
blogroll noun tīmekļa žurnāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
bold adjective treknraksta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:33
Mariozo (marioozo)
Actions:
border noun apmale

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
boxes noun lodziņus - kastes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
breadcrumbs noun atpakaļceļš arī drumstalas (vai "maizes drumstalu taka") ir sekundārs navigācijas shēmas veids, kas parāda lietotāja atrašanās vietu vietnē.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
broken adjective sabojāts bojāts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
built-in adjective iebūvēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk noun lielapjoma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk actions expression lielapjoma darbības

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk edit expression lielapjoma labošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:34
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk select expression lielapjoma atlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulk selection expression lielapjoma atlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
bulleted list expression saraksts ar aizzīmēm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
button noun poga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
buttons noun pogas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
byline noun rindiņa par autoru Īsa rindkopa, kas lasītājiem sniedz informāciju par autoru

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
callback noun atzvans

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
can verb var

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:35
Mariozo (marioozo)
Actions:
cancel verb atcelt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
canceled noun atcelts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot verb nevar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot be expression nevarēs tikt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot be deleted expression nevar dzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
cannot be installed expression nevar uzstādīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
caption noun apakšvirsraksts Atkarībā no konteksta arī virsraksts, uzraksts, paraksts.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
categorie noun kategorija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:36
Mariozo (marioozo)
Actions:
categories noun kategorijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
changelog noun izmaiņu žurnāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
changing verb mainot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
character set noun rakstzīmju kopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
characters noun rakstzīmes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
charset noun rakstzīmju kopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
check verb pārbaudiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
checkbox noun izvēles rūtiņa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:37
Mariozo (marioozo)
Actions:
child theme expression apakštēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
choose verb izvēlēties Lemt, ka konkrēta persona vai lieta ir tā, kuru vēlaties

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
choose image expression izvēlēties attēlu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
cite noun atsauce - bieži jauc ar citātu: "quote"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
click verb klikšķiniet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
code noun kods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
collapse verb sakļaut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
collapse icon expression sakļaušanas ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
color picker noun krāsu palete

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
column noun sleja - poligrāfijā; kolonna ir arhitektūrā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
comment noun komentārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
committer noun izpildītājs Persona, kurai ir ļauts modificēt atvērtā koda programmatūru
Šis tulkojums ir jāuzlabo! Bing - izdarītājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
compatible adjective savietojams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
complete adjective pabeigta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
completed adjective paveikts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
configuration noun konfigurācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:39
Mariozo (marioozo)
Actions:
configured adjective konfigurēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
confirm deletion expression apstiprināt dzēšanu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
confirmation noun apstiprināšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
conflicts noun konflikti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
consider verb apsveriet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
contain verb satur

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
contribution noun ieguldījums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
copies noun kopijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:40
Mariozo (marioozo)
Actions:
could not verb nevarēja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
could not be deleted expression nevarēja izdzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
could use verb var izmantot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
count verb skaits

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
crash noun kļūme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
created verb izveidots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
cross-post noun šķērsizlikšana Publicēt (ziņu, saiti, attēlu utt.) vairāk nekā vienā tiešsaistes vietnē, piemēram, emuārā, sociālo mediju tīmekļa vietnē vai forumā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
currently adverb pašlaik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:41
Mariozo (marioozo)
Actions:
custom noun pielāgota pielāgots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
custom fields expression pielāgoti lauki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
custom menu expression pielāgotā izvēlne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
customization noun pielāgošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
customizer noun pielāgotājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
dashboard noun panelis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
deactivate verb deaktivizēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
debug verb atkļūdot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:42
Mariozo (marioozo)
Actions:
debugging noun atkļūdošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
decide verb izlemt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
default noun noklusējums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
delete noun dzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
deleted verb dzēsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
deleting verb dzēšot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
deleting a category expression kategorijas dzēšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
deprecated verb novecojusi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:43
Mariozo (marioozo)
Actions:
descriptions noun apraksti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
deselect all expression atcelt visu atlasi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
detached adjective noņemts Pareizāk būtu lietot vārdu "atvienots" kā pretmetu vārdam pievienots - "attached"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
details noun detaļas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
directory noun katalogs Atkarībā no konteksta arī direktorijs, mape.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
disable/enable expression atspējot vai iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
disabled adjective atspējots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
disabling verb atspējošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:44
Mariozo (marioozo)
Actions:
discard verb atsacīties

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
discard noun noraidīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
dismiss verb atcelt Atkarībā no konteksta arī noraidīt, atlaist.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
display verb rādīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
displays verb redzams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
distraction-free adjective netraucēta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
do not remember expression neatceraties

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
does not delete expression neizdzēš (rakstīšana)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:45
Mariozo (marioozo)
Actions:
does not exist expression neeksistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
downloading verb lejupielādē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
draft noun melnraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
drag and drop expression pārvilkt - pārvelc

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
drop cap noun liels sākumburts Liels rindkopas sākuma burts, ko izmanto kā dekoratīvu elementu rindkopas vai sadaļas sākumā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
drop-in noun iemetums - ieiešana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
dropdown adverb nolaižamo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
edit verb rediģēt - tekstu, labot (visu pārējo)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:46
Mariozo (marioozo)
Actions:
edited adverb rediģētās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
editing screen expression rediģēšanas ekrānu arī - rediģēšanas tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
editor noun redaktors

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
eliminates verb nepieļauj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
email noun e-pasts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
embed noun iegult

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
enable verb iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
enabled verb iespējots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
enables/disables verb iespējo vai atspējo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:47
Mariozo (marioozo)
Actions:
enabling verb iespējošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
encoding noun kodējums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
entity noun vienība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
entry noun ieraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
erase noun dzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
error occurred expression radās kļūda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
escaping noun izvairīšanās - iebūvētās WordPress funkcijas sanitize_*() izmantošana datu drošībai.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
etc. abbreviation utt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:48
Mariozo (marioozo)
Actions:
excerpt noun izraksts - fragments (ir svešvārds)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
exist verb pastāv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
existing one expression esošo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
expand noun izvērst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
expanded verb izvērsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
expected verb gaidāms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
expired verb noilgusi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
export verb eksportēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:49
Mariozo (marioozo)
Actions:
extend verb paplašina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
extended verb paplašinātam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
extension noun paplašinājums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
failed verb neizdevās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
fails verb neizdodas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
failures noun kļūmes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
faster adjective ātrāka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
favicon noun vietnes ikona Saīsinājums no favorite icon, arī saīsnes ikona, cilnes ikona, URL ikona vai grāmatzīmes ikona. Ikona, kas redzama veb pārlūka cilnes sākumā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:50
Mariozo (marioozo)
Actions:
favorites noun izlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
feature noun līdzeklis - līdzekļi, iezīme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
featured image expression izceltais attēls - raksturojošais attēls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
feed noun plūsma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
feeds noun plūsmu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
fetching noun iegūt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
fields noun lauki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:51
Mariozo (marioozo)
Actions:
file noun fails - datne nav iegājies

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
files noun datnes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
flip verb apvērst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
form noun veidlapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
formatting verb formatējumu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
found verb atrasts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
frame noun ietvars

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:52
Mariozo (marioozo)
Actions:
freedoms noun brīvības

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
friendly developer expression draudzīgs izstrādātājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
front page noun galvenā lapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
front-end noun priekšpuse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
fullscreen adjective pilnekrāns

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
function noun funkcija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
fuzzi noun neskaidrs - izplūdis,

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
glossary noun glosārijs Terminu saraksts vienā valodā, ar tulkojumiem otrajā valodā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:53
Mariozo (marioozo)
Actions:
go to verb atveriet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
gradient noun krāsu pāreja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
guide noun ceļvedis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
handle noun rokturis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-26 10:19:38
Mariozo (marioozo)
Actions:
handler noun apdarinātājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
hashtag noun atsauces birka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
header noun galvene

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
heading noun virsraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:54
Mariozo (marioozo)
Actions:
hex noun heksadecimāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
highlight noun izcelt - izgaismot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
home noun sākums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
hook verb piesaistīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
host noun uzturētājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
hover noun norādīt Burtiski tulko kā lidināties. 'Hover' iestājas, kad peles kursors nonāk virs reaģējoša elementa, piemēram saites.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
indent noun atkāpe Pirmās rindas atvirzījums no kreisās apmales; pretstats pārkarei

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
indentation noun atkāpe Pirmās rindas pietuvinājums kreisajai apmalei; pretstats atkāpei

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:55
Mariozo (marioozo)
Actions:
index noun indekss

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
insights noun ieskati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
install verb instalēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
issue noun problēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
issues noun problēmas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
item noun vienums - e-komercijas spraudņos: prece vai produkts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
items noun vienumi - e-komercijas spraudņos: preces vai produkti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
justified noun līdzināts Galerijas stils

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:56
Mariozo (marioozo)
Actions:
justify verb līdzināt Ja runa ir par tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
keyboard noun tastatūra

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
keyboard shortcut expression tastatūras īsinājumtaustiņš

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
keyword noun atslēgvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
label noun etiķete vai iezīme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
landing page noun mērķlapa Termini.gov.lv, LZA TK ITTEA protokols Nr. 352 (30.04.2010)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
lazy verb laiski Lazy Load Images - ļauj lapām ielādēties ātrāk, laiski ielādējot tikai tos attēlus, kas ir ekrānā, un ielādē citus attēlus, kad lietotājs ritina.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
lazy load noun aizkavēta ielāde Lapas ielādes paņēmiens, ar attēlu asinhronu ielādi, mirkli pirms tie tiks parādīti.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:57
Mariozo (marioozo)
Actions:
letter case noun burtu reģistrs Lielais vai mazais burts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
library noun bibliotēka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
locale noun lokalizācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
log out expression izrakstīties arī: iziet no sistēmas, iziet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
login verb pieteikšanās T - https://termini.gov.lv/
ari: pieteikties

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
loopback noun atgriezeniskā saite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
ltr noun kul Abreviatūra, teksta virziens no kreisās uz labo (puses) uz . Angliski: Left to Right

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
margin noun (lappuses) malas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:58
Mariozo (marioozo)
Actions:
markup noun atzīme - šeit domāts HTML kods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
media file noun multivides datne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
menu noun izvēlne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
merge verb sapludināt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
miscellaneous noun citi nosacījumi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
mode noun režīms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
move to verb pārvietot uz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
multisite noun daudzvietne Iepriekš: multivietne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:32:59
Mariozo (marioozo)
Actions:
name noun nosaukums lietai vai parādībai, vārds personai: first name > vārds; last name > uzvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
namespace noun nosaukumvieta Zīmju (nosaukumu) kopums, ko izmanto, lai identificētu dažāda veida objektus un atsauktos uz tiem. Nosaukumvieta nodrošina to, ka visi konkrētā kopumu objektiem ir unikāli nosaukumi, tāpēc, ka tās var viegli identificēt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
native noun dzimtais - attiecībā uz valodu; - vietējais

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
navigates verb virzās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
navigation noun navigācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
newsletter noun biļetens

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
next adjective nākamais

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
nice name expression jaukvārds Lietotāja vārds, kas pārveidots(sanitizēts), lai tur nebūtu speciālas zīmes, piem.: user@example.com >> userexample-com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:00
Mariozo (marioozo)
Actions:
offset noun nobīde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
Oops interjection Hmm... bez izsaukuma zīmes, bet Oops! > Ak!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
options noun izvēles - iespējas, opcijas. Iespēja vai lieta, kas ir vai var tikt izvēlēta.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
outdent noun pārkare Rindkopas pārkare ir pirmās rindas izcelšana tuvinot to apmalei; pretstats atkāpei

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
outline noun aprise

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
padding noun piemale Skaidrojums — https://bit.ly/Piemale-apmale

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
page noun lapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
paging verb lapošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:01
Mariozo (marioozo)
Actions:
paragraph noun rindkopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent noun pamata Pretēji "vecāku / bērnu" burtiskajam tulkojumam, lietojam "pamata / apakš… vai atvasināts" tulkojumu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent category expression pamata kategorija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent font noun pamatfonts Piemērs: "Since rem uses root element's font-size instead of its parent's font-size."
"Tā kā rem izmanto saknes elementa fonta lielumu, nevis tā pamatfonta lielumu."

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent ID expression pamatelementa ID The ID for the parent of the revision. >> Pārskatījuma vecākelementa ID.
vai arī "vecākelementa ID"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
parent theme expression pamata tēma ? varbūt labāk lietot "pamattēma" kā pretmets "apakštēma"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
parse verb parsēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
paste verb ievietot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:02
Mariozo (marioozo)
Actions:
patch noun Ielāps - kontekstā ar drošību

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
pattern noun modelis Atkarībā no konteksta arī raksts, paraugs.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
performance noun veiktspēja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
phase noun posms - kontekstā ar programmas pilnveidojumiem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
pingback noun atbalsojums Automātiski nosūtīts ziņojums uz emuāru, ja uz kādu no emuāra ierakstiem atsaucas cita emuāra autors.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
placeholder noun vietturis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
plugin noun spraudnis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:03
Mariozo (marioozo)
Actions:
post noun ziņa Ar vārdu "post" apzīmē ne vien tekstu bet arī attēlu, video un audio. Tā var būt ari saite uz citu lapu etc. Šim vārdam angļu valodā ir saistība ar pastu, tātad varētu būt domāts sūtījums. Tomēr, īsāks un, manuprāt, kodolīgāks ir "ziņa", kas jau diezgan sen tiek lietots tulkojums.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
pre-publish noun priekšpublicēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
pre-publishing noun priekšpublicēšana arī: iepriekšējā publicēšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
prefix noun priedēklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
preformated expression iepriekš formatēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
preset noun priekšiestatījums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
preview noun priekšskatījums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
privacy adjective privātums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:04
Mariozo (marioozo)
Actions:
privacy policy noun privātuma politika

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
provide verb norādiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
provides verb nodrošina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
publicize noun publiskot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
pull quote expression izceltais citāts - tas pats kas pullquote vienā vārdā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
pullquote noun izceltais citāts Īss, uzmanību piesaistošs citāts, kas ņemts no raksta galvenā teksta un izmantots kā apakšvirsraksts vai grafisks elements. (Izdevējdarbība)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
queried noun vaicājums Tas pats kas "query", bet pagātnes formā. Atkarībā no konteksta arī pieprasīja, jautāja.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
query noun vaicājums Pieprasījums piekļūt datiem no datu bāzes, lai ar tiem manipulētu vai tos izgūtu. Parasti SQL valodā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:05
Mariozo (marioozo)
Actions:
quote noun citāts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
reblog noun atkārtots emuārs Darbība vai gadījums, kad emuārā tiek ievietots saturs, kas iepriekš ticis ievietots citā emuārā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
referrer noun atsaucējs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
reload verb pārlādēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
remove noun noņemt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
render verb atveido

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
report noun atskaite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
retrieve noun izgūt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:06
Mariozo (marioozo)
Actions:
revert verb atgriezt - nevis vaļā, bet atgriezt atpakaļ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
revision verb pārskatīšana - ar nozīmi rediģēt vai labot
(!? - varbūt arī nē, ir zināma neskaidrība revision un review tulkojumos)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
row noun rinda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
rtl noun luk Abreviatūra, teksta virziens no labās (puses) uz kreiso. Angliski: Right to Left.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
scope noun joma arī - tvērums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
screenshot noun ekrānuzņēmums Datu attēls, kas uzņemts datora vai mobilās ierīces ekrānā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
section noun sadaļa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
security noun drošība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
select verb atlasiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:07
Mariozo (marioozo)
Actions:
select all expression atlasīt visus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
self-hosted noun pašmitināts WordPress instalācija, kas nav mitināta WordPress.com vai kādā citā oficiālā WP mitinātāja vietnē.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
service noun pakalpojums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
settings noun iestatījumi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
sharing noun koplietošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
shell noun šūna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
shortcode noun īskods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
shortcut noun saīsne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:08
Mariozo (marioozo)
Actions:
sidebar noun sānjosla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
site noun vietne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
slider noun slīdnis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
slug noun taka Noslēdzošā URL daļa, ko WordPress automātiski ģenerē, pamatojoties uz jūsu paliekošo saišu iestatījumiem. Tulko arī kā 'šļūce', 'lode', 'gliemežvāks'

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
space noun atstarpe - kad runa par burtiem, attēliem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
split noun dalīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
sticky noun piesprausta Bieži tulko kā lipīgs, bet attiecībā uz ziņu, parasti saite uz to tiek piesprausta lapas augšdaļā - tātad "pinned"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
string noun virkne Datu tips, piemēram vārds vai teikums.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:09
Mariozo (marioozo)
Actions:
support noun atbalsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
SVG noun SVG SVG (Scalable Vector Graphics) > mērogojamās vektoru grafikas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
table prefix noun tabulas priedēklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
tag noun birka - arī kods valodai - LV, EN uc.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
tag noun atzīme - ja ir runa par marķējuma zīmēm HTML, PHP kodā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
tagline noun devīze - WordPress – “Kods ir dzeja”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
take place expression notiek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
tap noun piesitiet - domāts mobilām ierīcēm un planšetēm. Viens no vārda skaidrojumiem: "dot vieglu triecienu"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:10
Mariozo (marioozo)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
template noun veidne - šablons (ir svešvārds)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
term noun termins

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
theme noun tēma Literatūrā un mūzikā tēma ir galvenā ideja vai vēstījums savukārt motīvs ir atkārtots tēls, ideja vai simbols, kas attīsta vai paskaidro tēmu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
thread noun pavediens

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
threading noun vītņošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
thumbnail noun sīktēls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
thumbnails noun sīktēli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:11
Mariozo (marioozo)
Actions:
timezone noun laika josla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
title noun nosaukums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
toggle verb pārslēgt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
toolbar noun rīkjosla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
topic noun temats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
trackback noun atsaite Sekošana saitēm uz jūsu emuāra saturu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
trash noun atkritne - miskaste (ir svešvārds)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
trashed adjective izmests

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:12
Mariozo (marioozo)
Actions:
type noun veids - tips

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
types noun veidi - tipi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
undo verb atcelt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
unlisted adjective neiekļauts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
unlock verb iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
unlock noun atslēgt vaļā; pretstats lock - atslēga un slēgt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
update verb atjaunot - ja jāveic izmaiņas,
- saglabāt, ja izmaiņas ir jāsaglabā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
upgrade verb uzlabot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:13
Mariozo (marioozo)
Actions:
upload verb augšupielāde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
username noun lietotājvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
variations noun varianti - attiecas uz blokiem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
verification noun apstiprinājums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
verse noun pants - kā dzejā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
viewport noun skatlauks - skatpunkts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
views noun skatījumi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
web noun tīmeklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:14
Mariozo (marioozo)
Actions:
widget noun logrīks Pievieno saturu un funkcijas sānjoslām vai kājenei. Piemēri ir noklusējuma logrīki, kas iekļauti WordPress: kategorijas; birku mākonis; meklēšana utt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
workspace noun darbvieta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
wrapper noun apvalks

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:15
Mariozo (marioozo)
Actions:
you pronoun jūs Formālajā stilā pirmo personu nelieto :) Vairāk skatīt Tulkotāja rokasgrāmatā.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2022-10-17 07:33:15
Mariozo (marioozo)
Actions:

Export as CSV