Translations of Original 237877 in WP Job Manager

Prio Locale Original string Translation
ro {{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}} {{p}}Cu Managerul de locuri de muncă WP, angajatorii și solicitanții pot publica, administra și răsfoi listele de locuri de muncă chiar pe situl tău web. Spune-ne care dintre aceste pagini comune vrei să fie pe situl tău și noi le vom crea și configura pentru tine.{{/p}}{{p}}(Aceste pagini sunt create folosind {{shortcodes}}scurt-coduri{{/shortcodes}}, de care ne ocupăm în cadrul acestui pas. Dacă vrei să-ți construiești singur aceste pagini sau vrei să adaugi una dintre aceste opțiuni la o pagină existentă de pe situl tău, poți sări peste acest pas și să consulți {{shortcodeRef}}documentația pentru scurt-coduri{{/shortcodeRef}} pentru instrucțiuni detaliate.){{/p}} Details
Romanian (ro)

{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}}

{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}}

{{p}}Cu Managerul de locuri de muncă WP, angajatorii și solicitanții pot publica, administra și răsfoi listele de locuri de muncă chiar pe situl tău web. Spune-ne care dintre aceste pagini comune vrei să fie pe situl tău și noi le vom crea și configura pentru tine.{{/p}}{{p}}(Aceste pagini sunt create folosind {{shortcodes}}scurt-coduri{{/shortcodes}}, de care ne ocupăm în cadrul acestui pas. Dacă vrei să-ți construiești singur aceste pagini sau vrei să adaugi una dintre aceste opțiuni la o pagină existentă de pe situl tău, poți sări peste acest pas și să consulți {{shortcodeRef}}documentația pentru scurt-coduri{{/shortcodeRef}} pentru instrucțiuni detaliate.){{/p}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
sq {{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}} {{p}}Me Përgjegjësin e Punësimeve WP, punëdhënësit dhe aplikantët mund të postojnë, administrojnë, dhe shfletojnë zëra punësimesh drejt e te sajti juaj. Na tregoni se cilat faqe të zakonshme do të donit të kishte sajti juaj dhe do t’i krijojmë dhe formësojmë për ju.{{/p}}{{p}}(Këto faqe krijohen duke përdorur {{shortcodes}}kode të shkurtër{{/shortcodes}}, me të cilët merremi në këtë hap. Nëse doni t’i krijoni këto faqe vetë ose doni të shtoni një nga këto mundësi te një faqe ekzistuese në sajtin tuaj, mund ta anashkaloni këtë hap dhe t’i hidhni një sy {{shortcodeRef}}dokumentimit të kodeve të shkurtër{{/shortcodeRef}} për udhëzime të hollësishme.){{/p}} Details
Albanian (sq)

{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}}

{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}}

{{p}}Me Përgjegjësin e Punësimeve WP, punëdhënësit dhe aplikantët mund të postojnë, administrojnë, dhe shfletojnë zëra punësimesh drejt e te sajti juaj. Na tregoni se cilat faqe të zakonshme do të donit të kishte sajti juaj dhe do t’i krijojmë dhe formësojmë për ju.{{/p}}{{p}}(Këto faqe krijohen duke përdorur {{shortcodes}}kode të shkurtër{{/shortcodes}}, me të cilët merremi në këtë hap. Nëse doni t’i krijoni këto faqe vetë ose doni të shtoni një nga këto mundësi te një faqe ekzistuese në sajtin tuaj, mund ta anashkaloni këtë hap dhe t’i hidhni një sy {{shortcodeRef}}dokumentimit të kodeve të shkurtër{{/shortcodeRef}} për udhëzime të hollësishme.){{/p}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings