Glossary for Polish translation of WordPress.com

Konwencje przyjęte w polskim tłumaczeniu WordPressa:
https://codex.wordpress.org/pl:Konwencje_przyj%C4%99te_w_polskim_t%C5%82umaczeniu_WordPressa

Poradnik dla tłumaczy wolnego oprogramowania:
http://fsc.com.pl/poradnik/

Item Part of speech Translation Comments
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:48:37
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
admin bar noun pasek administratora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:48:56
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
affect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:49:23
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
avatar noun obrazek profilowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:50:02
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:50:32
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
blog noun blog dopełniacz - blogu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:51:07
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
cache noun pamięć podręczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:51:22
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
Cancel to stop, OK to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:19:50
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
child theme noun motyw potomny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:51:37
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
compatible adjective zgodny może być też "kompatybilny"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:10:06
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
contributing to WordPress expression pomoc w rozwoju WordPressa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:52:39
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
could not verb nie można było

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:53:19
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
credits noun autorzy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:53:33
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
current adjective używany jeśli w kontekście "włączony"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:10:16
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
customize verb spersonalizuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:54:31
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
dashboard noun kokpit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:54:45
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
documentation on noun dokumentacja dot.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:55:09
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
embed verb osadzać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:55:37
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
enable verb włącz w przypadku site/account - aktywuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:57:48
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
feature noun funkcja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:58:04
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
featured image noun obrazek wyróżniający

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 10:12:38
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
feedback noun uwagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:58:16
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
follow verb obserwuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 08:01:31
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
follower noun obserwujący

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:27:39
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-01 14:57:34
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
front page noun strona główna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:58:30
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
get involved verb weź udział [ew.] zaangażowany, jeśli o osobie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:10:29
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
gravatar noun obrazek profilowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:50:12
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
header noun nagłówek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-01 14:57:17
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:41:00
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
involved adjective biorący udział

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:00:57
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
layout noun układ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:01:49
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
like noun polubienie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 08:02:51
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:42:05
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
load verb wczytywać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:02:09
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
log in verb logować się

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:02:22
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
media library noun biblioteka mediów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:03:07
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
page noun strona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:32:36
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:03:35
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzeędny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:03:55
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
pending adjective oczekujący

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:30:41
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:04:26
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
plugin noun wtyczka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:04:51
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
post noun wpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:42:32
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
post format noun format wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:05:11
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
post type noun typ wpisu format i typ wpisu to dwie różne rzeczy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:05:44
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
preview noun podgląd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:43:04
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
preview verb podejrzyj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:43:37
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
protected adjective zabezpieczony np. hasłem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:09:39
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
rating noun klasyfikacja, ocena klasyfikacja [jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie], ocena [jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:07:16
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
reflect verb będą miały wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 19:49:40
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
release noun wydanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:07:31
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:08:20
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
revision noun wersja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:10:59
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
screen noun ekran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:11:45
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
security noun zabezpieczenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:12:02
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
share verb udostępnij

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 08:07:29
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
sidebar noun panel boczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:12:21
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
site noun witryna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:39:56
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu, używana w odnośnikach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:12:49
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
Sorry, you are not allowed to… expression Przepraszamy, nie posiadasz uprawnienia do…

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:18:04
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
static adjective statyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:13:05
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów nie stylu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:14:25
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
support noun wsparcie/pomoc techniczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:15:08
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
support verb wspierać/obsługiwać obsługiwać - szczególnie w kontekście "coś tam is not supported"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:15:38
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
theme noun motyw

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:44:35
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
thumbnail noun ikona [w sensie theme thumbnail:]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:16:29
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
URL noun adres URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 15:45:06
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
view verb zobacz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:16:52
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
views noun wyświetlenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:25:28
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
visit verb przejdź na witrynę WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:17:29
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 20:18:29
mateusz (mpiotrowskimp)
Actions:

Export as CSV