Translation of Creative-portfolio: Vietnamese Glossary

184 / 186 Strings (98 %)

Validators: Dat Hoang, Duy, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1
Filter ↓ Sort ↓ All (186) Untranslated (1) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (4)
Prio Original string Translation
<strong>Welcome to your new site!</strong> Ready to publish your first post? <a href="%1$s">Get started here</a>. <strong>Chào mừng đến với trang web mới của bạn!</strong> Bạn đã sẵn sàng đăng tải bài đăng đầu tiên chưa? <a href="%1$s">Hãy bắt đầu ở đây</a>. Details

<strong>Welcome to your new site!</strong> Ready to publish your first post? <a href="%1$s">Get started here</a>.

<strong>Welcome to your new site!</strong> Ready to publish your first post? <a href="%1$s">Get started here</a>.

Warning: Original and translation should both end on newline.
<strong>Chào mừng đến với trang web mới của bạn!</strong> Bạn đã sẵn sàng đăng tải bài đăng đầu tiên chưa? <a href="%1$s">Hãy bắt đầu ở đây</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
, Used between list items, there is a space after the comma. Khu vực Widget dưới Chân Details

,

,

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Khu vực Widget dưới Chân

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
Used between list items, there is a space after the comma.
Date added:
2015-01-05 13:15:30 GMT
Translated by:
Huy Tư Duy (huytuduy)
References:
  • inc/template-tags/entry-meta.php:70
  • inc/template-tags/entry-meta.php:78
  • inc/template-tags/entry-meta.php:100
  • inc/template-tags/entry-meta.php:108
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This section allows you to customize the archive view for your testimonials, which are a great way to show the community and customer support around your product. This theme supports client testimonials, which are very easy to set up. Go to <em>Testimonials &rarr; Add New</em>, and that&#8217;s all there is to it. Testimonials will show on your static front page and also have <a href="%1$s">special archive views</a> available. Khu vực này cho phép bạn tuỳ chỉnh hiển thị lưu trữ những nhận xét của khách hàng, chính là một cách rất tuyệt để thể hiện cộng đồng và sự ủng hộ của khách hàng quanh sản phẩm của bạn. <em>Creative Portfolio</em> hỗ trợ nhận xét của khách hàng, rất dễ dàng để cài đặt. Hãy đến <em>Testimonials &rarr; Tạo mới</em>, and that&#8217;s và tất cả đều sẵn sàng ở đó. Những nhận xét của khách hàng sẽ hiển thị trên trang chủ tĩnh và cũng có trên <a href="%1$s">hiển thị các lưu trữ đặc biệt</a>. Details

This section allows you to customize the archive view for your testimonials, which are a great way to show the community and customer support around your product. This theme supports client testimonials, which are very easy to set up. Go to <em>Testimonials &rarr; Add New</em>, and that&#8217;s all there is to it. Testimonials will show on your static front page and also have <a href="%1$s">special archive views</a> available.

This section allows you to customize the archive view for your testimonials, which are a great way to show the community and customer support around your product. This theme supports client testimonials, which are very easy to set up. Go to <em>Testimonials &rarr; Add New</em>, and that&#8217;s all there is to it. Testimonials will show on your static front page and also have <a href="%1$s">special archive views</a> available.

Warning: Too many tags in translation.
Khu vực này cho phép bạn tuỳ chỉnh hiển thị lưu trữ những nhận xét của khách hàng, chính là một cách rất tuyệt để thể hiện cộng đồng và sự ủng hộ của khách hàng quanh sản phẩm của bạn. <em>Creative Portfolio</em> hỗ trợ nhận xét của khách hàng, rất dễ dàng để cài đặt. Hãy đến <em>Testimonials &rarr; Tạo mới</em>, and that&#8217;s và tất cả đều sẵn sàng ở đó. Những nhận xét của khách hàng sẽ hiển thị trên trang chủ tĩnh và cũng có trên <a href="%1$s">hiển thị các lưu trữ đặc biệt</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Create your custom <strong>front page banner</strong> under the <strong>Static Front Page</strong> section. Tạo <strong> banner trang chủ tuỳ chỉnh</strong> dưới mục <strong>Trang chủ tĩnh<strong>. Details

Create your custom <strong>front page banner</strong> under the <strong>Static Front Page</strong> section.

Create your custom <strong>front page banner</strong> under the <strong>Static Front Page</strong> section.

Warning: Expected </strong>, got <strong>.
Tạo <strong> banner trang chủ tuỳ chỉnh</strong> dưới mục <strong>Trang chủ tĩnh<strong>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-09 10:30:34 GMT
Translated by:
Naoko Takano (naokomc)
References:
  • inc/customizer/instructions/banner-front-page.php:23
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as