Submitted
Created on October 22, 2020

Translate 24 originals (353 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Jetpack Backup keeps you in business by getting you back online quickly. It’s the most powerful backup solution for WordPress and offers: Jetpack Backup håller igång din verksamhet genom att se till att du snabbt kommer tillbaka online. Det är den mest kraftfulla säkerhetskopieringslösningen för WordPress och erbjuder: Details

Jetpack Backup keeps you in business by getting you back online quickly. It’s the most powerful backup solution for WordPress and offers:

Jetpack Backup keeps you in business by getting you back online quickly. It’s the most powerful backup solution for WordPress and offers:

Jetpack Backup håller igång din verksamhet genom att se till att du snabbt kommer tillbaka online. Det är den mest kraftfulla säkerhetskopieringslösningen för WordPress och erbjuder:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Backups of your entire WordPress database Säkerhetskopieringar av hela din WordPress-databas Details

Backups of your entire WordPress database

Backups of your entire WordPress database

Säkerhetskopieringar av hela din WordPress-databas

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
One-click restores to eliminate downtime Återställningar med ett klick för att eliminera driftstopp Details

One-click restores to eliminate downtime

One-click restores to eliminate downtime

Återställningar med ett klick för att eliminera driftstopp

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
A list of every site change through the activity log En lista över varje webbplatsändring via aktivitetsloggen Details

A list of every site change through the activity log

A list of every site change through the activity log

En lista över varje webbplatsändring via aktivitetsloggen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited storage with no additional fees Obegränsat lagringsutrymme utan ytterligare avgifter Details

Unlimited storage with no additional fees

Unlimited storage with no additional fees

Obegränsat lagringsutrymme utan ytterligare avgifter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Jetpack Backup protects your cash flow by getting you back online quickly. It’s the most powerful backup solution for WordPress and offers: Jetpack Backup skyddar ditt kassaflöde genom att se till att du snabbt kommer tillbaka online. Det är den mest kraftfulla säkerhetskopieringslösningen för WordPress och erbjuder: Details

Jetpack Backup protects your cash flow by getting you back online quickly. It’s the most powerful backup solution for WordPress and offers:

Jetpack Backup protects your cash flow by getting you back online quickly. It’s the most powerful backup solution for WordPress and offers:

Jetpack Backup skyddar ditt kassaflöde genom att se till att du snabbt kommer tillbaka online. Det är den mest kraftfulla säkerhetskopieringslösningen för WordPress och erbjuder:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Real-time backups of your entire WordPress database Säkerhetskopieringar i realtid av hela din WordPress-databas Details

Real-time backups of your entire WordPress database

Real-time backups of your entire WordPress database

Säkerhetskopieringar i realtid av hela din WordPress-databas

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Jetpack Scan uses automated scanning and one-click fixes to keep your site ahead of security threats. It’s the most powerful malware scanning solution for WordPress so you can have peace of mind and focus on running your business. Jetpack Scan använder sig av automatiserad genomsökning och enklicksåtgärder för att skydda din webbplats mot säkerhetshot. Det är den mest kraftfulla lösningen för skanning efter skadlig programvara för WordPress.com, så du kan känna dig trygg och fokusera på att driva din verksamhet. Details

Jetpack Scan uses automated scanning and one-click fixes to keep your site ahead of security threats. It’s the most powerful malware scanning solution for WordPress so you can have peace of mind and focus on running your business.

Jetpack Scan uses automated scanning and one-click fixes to keep your site ahead of security threats. It’s the most powerful malware scanning solution for WordPress so you can have peace of mind and focus on running your business.

Jetpack Scan använder sig av automatiserad genomsökning och enklicksåtgärder för att skydda din webbplats mot säkerhetshot. Det är den mest kraftfulla lösningen för skanning efter skadlig programvara för WordPress.com, så du kan känna dig trygg och fokusera på att driva din verksamhet.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Jetpack Anti-spam automatically clears spam from comments and forms, saving you hours of time. It gives people confidence that your site is legit, so they keep reading and shopping. Not to mention it’s powered by Akismet, the most powerful spam protection available for WordPress. Jetpack Anti-spam rensar automatiskt bort skräppost från kommentarer och formulär, vilket besparar dig flera timmars arbete. Det ger människor förtroende för att din webbplats är legitim, så att de fortsätter att läsa och handla. För att inte nämna att det drivs av Akismet, det mest kraftfulla skräppostskyddet som finns tillgängligt för WordPress. Details

Jetpack Anti-spam automatically clears spam from comments and forms, saving you hours of time. It gives people confidence that your site is legit, so they keep reading and shopping. Not to mention it’s powered by Akismet, the most powerful spam protection available for WordPress.

Jetpack Anti-spam automatically clears spam from comments and forms, saving you hours of time. It gives people confidence that your site is legit, so they keep reading and shopping. Not to mention it’s powered by Akismet, the most powerful spam protection available for WordPress.

Jetpack Anti-spam rensar automatiskt bort skräppost från kommentarer och formulär, vilket besparar dig flera timmars arbete. Det ger människor förtroende för att din webbplats är legitim, så att de fortsätter att läsa och handla. För att inte nämna att det drivs av Akismet, det mest kraftfulla skräppostskyddet som finns tillgängligt för WordPress.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Incredibly powerful and customizable, Jetpack Search helps your visitors instantly find the right content—right when they need it. It’s the best search experience for WordPress and offers: Jetpack Search, som är ett oerhört kraftfullt och anpassningsbart verktyg, hjälper dina besökare att direkt hitta rätt innehåll – just när de behöver det. Det är den bästa sökupplevelsen för WordPress och erbjuder: Details

Incredibly powerful and customizable, Jetpack Search helps your visitors instantly find the right content—right when they need it. It’s the best search experience for WordPress and offers:

Incredibly powerful and customizable, Jetpack Search helps your visitors instantly find the right content—right when they need it. It’s the best search experience for WordPress and offers:

Jetpack Search, som är ett oerhört kraftfullt och anpassningsbart verktyg, hjälper dina besökare att direkt hitta rätt innehåll – just när de behöver det. Det är den bästa sökupplevelsen för WordPress och erbjuder:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Highly relevant results with modern ranking algorithms Mycket relevanta resultat med moderna rankingalgoritmer Details

Highly relevant results with modern ranking algorithms

Highly relevant results with modern ranking algorithms

Mycket relevanta resultat med moderna rankingalgoritmer

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boosted and prioritized results based on your site stats Förstärkta och prioriterade resultat som baseras på din webbplatsstatistik Details

Boosted and prioritized results based on your site stats

Boosted and prioritized results based on your site stats

Förstärkta och prioriterade resultat som baseras på din webbplatsstatistik

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Instant search and filtering without reloading the page Omedelbar sökning och filtrering utan att ladda om sidan igen Details

Instant search and filtering without reloading the page

Instant search and filtering without reloading the page

Omedelbar sökning och filtrering utan att ladda om sidan igen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Filtered and faceted searches (by tags, categories, dates, custom taxonomies, and post types Filtrerade och facetterade sökningar (efter etiketter, kategorier, datum, anpassade taxonomier och inläggstyper) Details

Filtered and faceted searches (by tags, categories, dates, custom taxonomies, and post types

Filtered and faceted searches (by tags, categories, dates, custom taxonomies, and post types

Filtrerade och facetterade sökningar (efter etiketter, kategorier, datum, anpassade taxonomier och inläggstyper)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Jetpack Security provides easy-to-use, comprehensive WordPress security that protects your cash flow by getting you back online quickly. It’s the most powerful security solution for WordPress and offers: Jetpack Security tillhandahåller lättanvänd, omfattande WordPress-säkerhet som skyddar ditt kassaflöde genom att se till att du snabbt kommer tillbaka online. Det är den mest kraftfulla säkerhetslösningen för WordPress och erbjuder: Details

Jetpack Security provides easy-to-use, comprehensive WordPress security that protects your cash flow by getting you back online quickly. It’s the most powerful security solution for WordPress and offers:

Jetpack Security provides easy-to-use, comprehensive WordPress security that protects your cash flow by getting you back online quickly. It’s the most powerful security solution for WordPress and offers:

Jetpack Security tillhandahåller lättanvänd, omfattande WordPress-säkerhet som skyddar ditt kassaflöde genom att se till att du snabbt kommer tillbaka online. Det är den mest kraftfulla säkerhetslösningen för WordPress och erbjuder:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Realtime backups of your entire WordPress database Säkerhetskopieringar i realtid av hela din WordPress-databas Details

Realtime backups of your entire WordPress database

Realtime backups of your entire WordPress database

Säkerhetskopieringar i realtid av hela din WordPress-databas

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Malware scanning and one-click fixes Skanning efter skadlig programvara och korrigeringar med ett klick Details

Malware scanning and one-click fixes

Malware scanning and one-click fixes

Skanning efter skadlig programvara och korrigeringar med ett klick

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Bulletproof spam protection Skottsäkert skräppostskydd Details

Bulletproof spam protection

Bulletproof spam protection

Skottsäkert skräppostskydd

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Access to many other Jetpack features like video hosting, payment tools, and other site monetization Åtkomst till många andra Jetpack-funktioner såsom videolagring, betalningsverktyg och andra sätt att tjäna pengar på din webbplats Details

Access to many other Jetpack features like video hosting, payment tools, and other site monetization

Access to many other Jetpack features like video hosting, payment tools, and other site monetization

Åtkomst till många andra Jetpack-funktioner såsom videolagring, betalningsverktyg och andra sätt att tjäna pengar på din webbplats

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Automated backups and one-click restores Automatiska säkerhetskopieringar och återställningar med ett klick Details

Automated backups and one-click restores

Automated backups and one-click restores

Automatiska säkerhetskopieringar och återställningar med ett klick

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Jetpack Complete includes the best of everything Jetpack has to offer: real-time security, enhanced search, CRM, and marketing, growth, and design tools. Jetpack Complete inkluderar det bästa av allt som Jetpack har att erbjuda: säkerhet i realtid, förbättrad sökning, CRM och marknadsföring, tillväxt och designverktyg. Details

Jetpack Complete includes the best of everything Jetpack has to offer: real-time security, enhanced search, CRM, and marketing, growth, and design tools.

Jetpack Complete includes the best of everything Jetpack has to offer: real-time security, enhanced search, CRM, and marketing, growth, and design tools.

Jetpack Complete inkluderar det bästa av allt som Jetpack har att erbjuda: säkerhet i realtid, förbättrad sökning, CRM och marknadsföring, tillväxt och designverktyg.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Custom site search Anpassad webbplatssökning Details

Custom site search

Custom site search

Anpassad webbplatssökning

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Contact management with an easy-to-use CRM Kontakthantering med ett lättanvänt CRM-verktyg Details

Contact management with an easy-to-use CRM

Contact management with an easy-to-use CRM

Kontakthantering med ett lättanvänt CRM-verktyg

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Use code <span class="coupon-code">%1$s</span> to save an additional %2$d%% on %3$s for the next 48 hours. And if you’re still not sold, we offer 14-day refunds for all purchases, no questions asked. Använd koden <span class="coupon-code">%1$s</span> för att spara ytterligare %2$d&nbsp;%% på %3$s under de kommande 48 timmarna. Och om du fortfarande inte är säker erbjuder vi 14 dagars återbetalning för alla köp, utan frågor. Details

Use code <span class="coupon-code">%1$s</span> to save an additional %2$d%% on %3$s for the next 48 hours. And if you’re still not sold, we offer 14-day refunds for all purchases, no questions asked.

Use code <span class="coupon-code">%1$s</span> to save an additional %2$d%% on %3$s for the next 48 hours. And if you’re still not sold, we offer 14-day refunds for all purchases, no questions asked.

Använd koden <span class="coupon-code">%1$s</span> för att spara ytterligare %2$d&nbsp;%% på %3$s under de kommande 48 timmarna. Och om du fortfarande inte är säker erbjuder vi 14 dagars återbetalning för alla köp, utan frågor.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s: A coupon code, %2$d: Discount percentage value, %%: Literal percent sign, %3$s: Product name
Date added:
2022-04-06 12:25:54 GMT
Translated by:
Fredrik (elfredrik)
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.