Submitted
Created on September 28, 2020

Translate 41 originals (397 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Advanced customization Avancerad anpassning Details

Advanced customization

Advanced customization

Avancerad anpassning

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Pick a plan that's right for you. Välj ett paket som passar dig. Details

Pick a plan that's right for you.

Pick a plan that's right for you.

Välj ett paket som passar dig.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
All Personal features Alla Personal-funktioner Details

All Personal features

All Personal features

Alla Personal-funktioner

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Including email and live chat support, an ad-free experience for your visitors, increased storage space, and a custom domain name for one year. Inkluderar support via e-post och livechatt, en annonsfri upplevelse för dina besökare, utökat lagringsutrymme och ett eget domännamn för ett år. Details

Including email and live chat support, an ad-free experience for your visitors, increased storage space, and a custom domain name for one year.

Including email and live chat support, an ad-free experience for your visitors, increased storage space, and a custom domain name for one year.

Inkluderar support via e-post och livechatt, en annonsfri upplevelse för dina besökare, utökat lagringsutrymme och ett eget domännamn för ett år.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
All Premium features Alla Premium-funktioner Details

All Premium features

All Premium features

Alla Premium-funktioner

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Including premium themes, advanced design and monetization options, Pay with PayPal buttons, and a custom domain name for one year. Inkluderar premiumteman, avancerad design och alternativ för intäktsgenerering, betala med PayPal-knappar och ett anpassat domännamn i ett år. Details

Including premium themes, advanced design and monetization options, Pay with PayPal buttons, and a custom domain name for one year.

Including premium themes, advanced design and monetization options, Pay with PayPal buttons, and a custom domain name for one year.

Inkluderar premiumteman, avancerad design och alternativ för intäktsgenerering, betala med PayPal-knappar och ett anpassat domännamn i ett år.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Free domain for one year Gratis domän i ett år Details

Free domain for one year

Free domain for one year

Gratis domän i ett år

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited premium themes Obegränsat med premiumteman Details

Unlimited premium themes

Unlimited premium themes

Obegränsat med premiumteman

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses. Obegränsad tillgång till alla våra avancerade premiumteman, inklusive designer som är specialanpassade för företag. Details

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Obegränsad tillgång till alla våra avancerade premiumteman, inklusive designer som är specialanpassade för företag.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload themes and plugins Ladda upp teman och tillägg Details

Upload themes and plugins

Upload themes and plugins

Ladda upp teman och tillägg

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload custom themes and plugins on your site. Ladda upp anpassade teman och tillägg på din webbplats. Details

Upload custom themes and plugins on your site.

Upload custom themes and plugins on your site.

Ladda upp anpassade teman och tillägg på din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Email us any time, any day of the week for personalized, expert support. Skicka e-post till oss när som helst, vilken dag i veckan som helst för personlig expertsupport. Details

Email us any time, any day of the week for personalized, expert support.

Email us any time, any day of the week for personalized, expert support.

Skicka e-post till oss när som helst, vilken dag i veckan som helst för personlig expertsupport.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Dozens of free themes Dussintals gratisteman Details

Dozens of free themes

Dozens of free themes

Dussintals gratisteman

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site. Få åtkomst till ett brett utbud med professionella teman så att du kan hitta den design som passar just din webbplats. Details

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Få åtkomst till ett brett utbud med professionella teman så att du kan hitta den design som passar just din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Advanced SEO tools Avancerade SEO-verktyg Details

Advanced SEO tools

Advanced SEO tools

Avancerade SEO-verktyg

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media. Driv trafik till din webbplats med verktyg som gör det enklare att hitta ditt innehåll i sökmotorer och i sociala medier. Details

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Driv trafik till din webbplats med verktyg som gör det enklare att hitta ditt innehåll i sökmotorer och i sociala medier.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Accept payments in 60+ countries Acceptera betalningar i 60+ länder Details

Accept payments in 60+ countries

Accept payments in 60+ countries

Acceptera betalningar i 60+ länder

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Built-in payment processing from leading providers like Stripe, PayPal, and more. Accept payments from customers all over the world. Inbyggda betalningslösningar från ledande leverantörer som Stripe, PayPal och fler. Acceptera betalningar från kunder över hela världen. Details

Built-in payment processing from leading providers like Stripe, PayPal, and more. Accept payments from customers all over the world.

Built-in payment processing from leading providers like Stripe, PayPal, and more. Accept payments from customers all over the world.

Inbyggda betalningslösningar från ledande leverantörer som Stripe, PayPal och fler. Acceptera betalningar från kunder över hela världen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Integrations with top shipping carriers Integrationer med populäraste fraktföretagen Details

Integrations with top shipping carriers

Integrations with top shipping carriers

Integrationer med populäraste fraktföretagen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Ship physical products in a snap - show live rates from shipping carriers like UPS and other shipping options. Leverera fysiska produkter på ett ögonblick - se fraktkostnader i realtid från fraktfirmor så som UPS och andra fraktalternativ. Details

Ship physical products in a snap - show live rates from shipping carriers like UPS and other shipping options.

Ship physical products in a snap - show live rates from shipping carriers like UPS and other shipping options.

Leverera fysiska produkter på ett ögonblick - se fraktkostnader i realtid från fraktfirmor så som UPS och andra fraktalternativ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
All Business features Alla Business-funktioner Details

All Business features

All Business features

Alla Business-funktioner

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks. Få tillgång till ett brett utbud med färgscheman, bakgrunder och CSS så att du har fullständig kontroll över din webbplats utseende. Details

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Få tillgång till ett brett utbud med färgscheman, bakgrunder och CSS så att du har fullständig kontroll över din webbplats utseende.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Start with %(plan)s Starta med %(plan)s Details

Start with %(plan)s

Start with %(plan)s

Starta med %(plan)s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Not sure yet? Inte säker än? Details

Not sure yet?

Not sure yet?

Inte säker än?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Personal Personal Details

Personal

Personal

Personal

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Premium Premium Details

Premium

Premium

Premium

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Business Business Details

Business

Business

Business

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
eCommerce eCommerce Details

eCommerce

eCommerce

eCommerce

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Email and live chat support E-post och support via livechatt Details

Email and live chat support

Email and live chat support

E-post och support via livechatt

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost your website with a custom domain name, and remove all WordPress.com advertising. Get access to high-quality email and live chat support. Lyft din webbplats med hjälp av ett eget domännamn och slipp all WordPress.com-reklam. Få åtkomst till support av hög kvalitet via e-post och livechatt. Details

Boost your website with a custom domain name, and remove all WordPress.com advertising. Get access to high-quality email and live chat support.

Boost your website with a custom domain name, and remove all WordPress.com advertising. Get access to high-quality email and live chat support.

Lyft din webbplats med hjälp av ett eget domännamn och slipp all WordPress.com-reklam. Få åtkomst till support av hög kvalitet via e-post och livechatt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows. Sälj produkter eller tjänster med denna kraftfulla webbutiksupplevelse som har allt. Detta paket inkluderar premium-integrationer och är utökningsbar så det kan växa i samma takt som ditt företag gör. Details

Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

Sälj produkter eller tjänster med denna kraftfulla webbutiksupplevelse som har allt. Detta paket inkluderar premium-integrationer och är utökningsbar så det kan växa i samma takt som ditt företag gör.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
High quality support to help you get your website up and running and working how you want it. Support av högsta kvalitet som hjälper dig att komma igång med att skapa en webbplats som uppfyller dina förväntningar. Details

High quality support to help you get your website up and running and working how you want it.

High quality support to help you get your website up and running and working how you want it.

Support av högsta kvalitet som hjälper dig att komma igång med att skapa en webbplats som uppfyller dina förväntningar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
per month, billed annually per månad, faktureras årligen Details

per month, billed annually

per month, billed annually

per månad, faktureras årligen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost your website with a custom domain name, and remove all WordPress.com advertising. Unlock unlimited, expert customer support via email. Lyft din webbplats med ett anpassat domännamn och ta bort all WordPress.com-reklam. Lås upp obegränsad expertsupport via e-post. Details

Boost your website with a custom domain name, and remove all WordPress.com advertising. Unlock unlimited, expert customer support via email.

Boost your website with a custom domain name, and remove all WordPress.com advertising. Unlock unlimited, expert customer support via email.

Lyft din webbplats med ett anpassat domännamn och ta bort all WordPress.com-reklam. Lås upp obegränsad expertsupport via e-post.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Best for small businesses Bäst för små företag Details

Best for small businesses

Best for small businesses

Bäst för små företag

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Popular Populär Details

Popular

Popular

Populär

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Best for personal use Bäst för personligt bruk Details

Best for personal use

Best for personal use

Bäst för personligt bruk

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Best for freelancers Bäst för frilansare Details

Best for freelancers

Best for freelancers

Bäst för frilansare

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Best for online stores Bäst för webbutiker Details

Best for online stores

Best for online stores

Bäst för webbutiker

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads. Bygg en unik webbplats med avancerade designverktyg, CSS-redigering, mycket utrymme för ljud och video, stöd för Google Analytics och möjligheten att tjäna pengar på din webbplats med annonser. Details

Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

Bygg en unik webbplats med avancerade designverktyg, CSS-redigering, mycket utrymme för ljud och video, stöd för Google Analytics och möjligheten att tjäna pengar på din webbplats med annonser.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Power your business website with custom plugins and themes, unlimited premium and business theme templates, 200 GB storage, and the ability to remove WordPress.com branding. Driv din företagswebbplats med anpassade tillägg och teman, obegränsade Premium- och Business-temamallar, 200 GB lagringsutrymme och möjligheten att ta bort varumärket för WordPress.com. Details

Power your business website with custom plugins and themes, unlimited premium and business theme templates, 200 GB storage, and the ability to remove WordPress.com branding.

Power your business website with custom plugins and themes, unlimited premium and business theme templates, 200 GB storage, and the ability to remove WordPress.com branding.

Driv din företagswebbplats med anpassade tillägg och teman, obegränsade Premium- och Business-temamallar, 200 GB lagringsutrymme och möjligheten att ta bort varumärket för WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.