Submitted
Created on October 20, 2021

Translate 28 originals (586 words) to Dutch Glossary

Prio Original string Translation
We need to confirm that you are authorized to connect this domain. We moeten bevestigen dat je geautoriseerd bent om dit domein te verbinden. Details

We need to confirm that you are authorized to connect this domain.

We need to confirm that you are authorized to connect this domain.

We moeten bevestigen dat je geautoriseerd bent om dit domein te verbinden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer. Verbind je elders gekochte domein met je WordPress.com-site door middel van mapping of overdracht. Details

Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer.

Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer.

Verbind je elders gekochte domein met je WordPress.com-site door middel van mapping of overdracht.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}. Maar je hoeft niet stil te zitten. Verbind je domein nu aan je site, zonder deze over te zetten. {{a}}Ontdek hoe{{/a}}. Details

You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}.

You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}.

Maar je hoeft niet stil te zitten. Verbind je domein nu aan je site, zonder deze over te zetten. {{a}}Ontdek hoe{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect domain without transferring Domein verbinden zonder deze over te zetten Details

Connect domain without transferring

Connect domain without transferring

Domein verbinden zonder deze over te zetten

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain connected! Please make sure to follow the next steps below. Domein verbonden! Zorg ervoor dat je de volgende stappen hieronder volgt. Details

Domain connected! Please make sure to follow the next steps below.

Domain connected! Please make sure to follow the next steps below.

Domein verbonden! Zorg ervoor dat je de volgende stappen hieronder volgt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead. Nieuw geregistreerde domeinen kunnen niet worden overgedragen. Dit domein kan worden overgedragen in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d dagen</strong>, vanaf %(transferEligibleDate)s. Je hoeft echter niet te wachten, je kan in plaats daarvan je domein aan je site koppelen. Details

Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead.

Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead.

Nieuw geregistreerde domeinen kunnen niet worden overgedragen. Dit domein kan worden overgedragen in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d dagen</strong>, vanaf %(transferEligibleDate)s. Je hoeft echter niet te wachten, je kan in plaats daarvan je domein aan je site koppelen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
%(daysUntilTransferEligible)d: number of days, %(transferEligibleDate)s: a date formatted according to the user's locale (e.g: September 28, 2021)
Date added:
2021-10-01 16:43:23 GMT
Translated by:
Jeroen Rotty (jeroenrotty)
Priority:
normal
More links:
Connect your domain Je domein verbinden Details

Connect your domain

Connect your domain

Je domein verbinden

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connected Domein verbonden Details

Domain Connected

Domain Connected

Domein verbonden

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site Je kan nu {{strong}}%(domain)s{{/strong}} verbinden met je site Details

You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site

You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site

Je kan nu {{strong}}%(domain)s{{/strong}} verbinden met je site

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect a Domain Setup Verbind een domein configuratie Details

Connect a Domain Setup

Connect a Domain Setup

Verbind een domein configuratie

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect Your Domain Je domein verbinden Details

Connect Your Domain

Connect Your Domain

Je domein verbinden

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today. Sluit een abonnement af, stel je domein in en kies uit een van onze flexibele opties om je domein en e-mail te koppelen en ontvang vandaag nog je eerste e-mails. Details

Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Sluit een abonnement af, stel je domein in en kies uit een van onze flexibele opties om je domein en e-mail te koppelen en ontvang vandaag nog je eerste e-mails.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today. Claim je domein en kies uit één van onze flexibele opties om je domein te verbinden met e-mail en begin vandaag nog e-mails te ontvangen. Details

Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Claim je domein en kies uit één van onze flexibele opties om je domein te verbinden met e-mail en begin vandaag nog e-mails te ontvangen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider. Aangepaste DNS-records zijn speciale instellingen die de werking van je domein wijzigen. Ze zorgen dat je je domein kan verbinden aan diensten van derden die niet op WordPress.com gehost worden, zoals een e-mailprovider. Details

Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider.

Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider.

Aangepaste DNS-records zijn speciale instellingen die de werking van je domein wijzigen. Ze zorgen dat je je domein kan verbinden aan diensten van derden die niet op WordPress.com gehost worden, zoals een e-mailprovider.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar. Je kan een bestaand domein dat je al ergens anders hebt geregistreerd verbinden door het toe te wijzen of over te dragen. Met domeintoewijzing kan je een domein koppelen terwijl je het geregistreerd houdt bij de huidige registrar (waar je het domein hebt aangeschaft). Met domeinoverdracht wordt het domein verplaatst naar WordPress.com zodat wij de nieuwe registrar worden. Details

You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar.

You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar.

Je kan een bestaand domein dat je al ergens anders hebt geregistreerd verbinden door het toe te wijzen of over te dragen. Met domeintoewijzing kan je een domein koppelen terwijl je het geregistreerd houdt bij de huidige registrar (waar je het domein hebt aangeschaft). Met domeinoverdracht wordt het domein verplaatst naar WordPress.com zodat wij de nieuwe registrar worden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connect Domain Connect Details

Domain Connect

Domain Connect

Domain Connect

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API. <strong>Beheer</strong> DNS-records met behulp van de Domain Connect API. Details

<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API.

<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API.

<strong>Beheer</strong> DNS-records met behulp van de Domain Connect API.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connection Domeinverbinding Details

Domain Connection

Domain Connection

Domeinverbinding

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain. Let op: je hebt een aangepast domein dat is gekoppeld aan dit abonnement dat afzonderlijk wordt verlengd. Als je domein niet is ingesteld op automatisch verlengen, ontvang je een e-mail om je eraan te herinneren je betaalmethode voor je domein bij te werken. Details

Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain.

Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain.

Let op: je hebt een aangepast domein dat is gekoppeld aan dit abonnement dat afzonderlijk wordt verlengd. Als je domein niet is ingesteld op automatisch verlengen, ontvang je een e-mail om je eraan te herinneren je betaalmethode voor je domein bij te werken.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable! <a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Verleng de upgrade</a> zodat je aangepaste domein gekoppeld kan blijven aan je site en zodat mensen je website onthouden! Details

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable!

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable!

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Verleng de upgrade</a> zodat je aangepaste domein gekoppeld kan blijven aan je site en zodat mensen je website onthouden!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s link to manage purchases, %2$s is link type, %3$s is link context used to pass tracks event to front end
Date added:
2018-09-20 07:54:05 GMT
Translated by:
welocalizegp
Priority:
normal
More links:
Domain Connection NewDash Page Title Domeinverbinding Details

Domain Connection

Domain Connection

Domeinverbinding

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s? Ik wil een subdomein van mijn domein verbinden aan mijn site die wordt gehost op WordPress.com. Ik wil het subdomein %1$s gebruiken. Kan je NS-records toevoegen zodat het subdomein verwijst naar de naamservers %2$s? Details

I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

Ik wil een subdomein van mijn domein verbinden aan mijn site die wordt gehost op WordPress.com. Ik wil het subdomein %1$s gebruiken. Kan je NS-records toevoegen zodat het subdomein verwijst naar de naamservers %2$s?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>. Als alternatief kan je je domein ook verbinden door gebruik te maken van A-records en deze door te verwijzen naar servers van WordPress.com. We raden sterk aan naamservers te gebruiken om je domein naar ons door te verwijzen. Er zijn echter gevallen waarin het gebruik van A-records de voorkeur heeft. Je kan de details terugviden voor het gebruik van A-records via <a href="%1$s">Mijn site -> Upgrades -> Domeinen-> %2$s</a>. Details

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>.

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>.

Als alternatief kan je je domein ook verbinden door gebruik te maken van A-records en deze door te verwijzen naar servers van WordPress.com. We raden sterk aan naamservers te gebruiken om je domein naar ons door te verwijzen. Er zijn echter gevallen waarin het gebruik van A-records de voorkeur heeft. Je kan de details terugviden voor het gebruik van A-records via <a href="%1$s">Mijn site -> Upgrades -> Domeinen-> %2$s</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s? > Ik wil een subdomein van mijn domein verbinden aan mijn site die wordt gehost op WordPress.com. Ik wil het subdomein %1$s gebruiken. Kan je NS-records toevoegen zodat het subdomein verwijst naar de naamservers %2$s? Details

> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

> Ik wil een subdomein van mijn domein verbinden aan mijn site die wordt gehost op WordPress.com. Ik wil het subdomein %1$s gebruiken. Kan je NS-records toevoegen zodat het subdomein verwijst naar de naamservers %2$s?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s. Als alternatief kan je je domein ook verbinden door A-records te gebruiken en deze te verwijzen naar de WordPress.com's servers. We raden je ten zeerste aan om naamservers te gebruiken om je domein naar ons te laten verwijzen. Er zijn echter gevallen waarvoor de keuze van A-records de voorkeur kan hebben. Je kan de details en waarden voor het gebruik van A-records vinden in Mijn site -> Upgrades -> Domeinen ->%2$s -%1$s. Details

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s.

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s.

Als alternatief kan je je domein ook verbinden door A-records te gebruiken en deze te verwijzen naar de WordPress.com's servers. We raden je ten zeerste aan om naamservers te gebruiken om je domein naar ons te laten verwijzen. Er zijn echter gevallen waarvoor de keuze van A-records de voorkeur kan hebben. Je kan de details en waarden voor het gebruik van A-records vinden in Mijn site -> Upgrades -> Domeinen ->%2$s -%1$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com. Bekijk je nieuwe site op %s. Je oude site is nog actief op %s, en dat zal zo blijven totdat je jouw domein aan WordPress.com hebt verbonden. Details

Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com.

Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com.

Bekijk je nieuwe site op %s. Je oude site is nog actief op %s, en dat zal zo blijven totdat je jouw domein aan WordPress.com hebt verbonden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: The first %s is the source domain, the second is the WordPress.com address for the site that was imported into
Date added:
2021-10-21 06:11:03 GMT
Translated by:
Jeroen Rotty (jeroenrotty)
Priority:
normal
More links:
You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site. Je betaalt extra per maand om een domein aan je site te verbinden. Details

You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site.

You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site.

Je betaalt extra per maand om een domein aan je site te verbinden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand. Je domein is een gepersonaliseerd adres dat eenvoudig te onthouden en te delen is. Verbind je domein aan Professionele e-mail of Google Workspace om een aangepast e-mailadres toe te voegen voor je bedrijf of merk. Details

Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand.

Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand.

Je domein is een gepersonaliseerd adres dat eenvoudig te onthouden en te delen is. Verbind je domein aan Professionele e-mail of Google Workspace om een aangepast e-mailadres toe te voegen voor je bedrijf of merk.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.