Submitted
Created on October 20, 2021

Translate 28 originals (586 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
We need to confirm that you are authorized to connect this domain. Vi måste bekräfta att du är behörig att ansluta denna domän. Details

We need to confirm that you are authorized to connect this domain.

We need to confirm that you are authorized to connect this domain.

Vi måste bekräfta att du är behörig att ansluta denna domän.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer. Anslut din domän som du har köpt någon annanstans till din WordPress.com-webbplats genom ompekning eller överföring. Details

Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer.

Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer.

Anslut din domän som du har köpt någon annanstans till din WordPress.com-webbplats genom ompekning eller överföring.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}. Men du behöver inte vänta. Anslut din domän till din webbplats nu, utan att överföra den. {{a}}Lär dig hur{{/a}}. Details

You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}.

You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}.

Men du behöver inte vänta. Anslut din domän till din webbplats nu, utan att överföra den. {{a}}Lär dig hur{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect domain without transferring Anslut domän utan överföring Details

Connect domain without transferring

Connect domain without transferring

Anslut domän utan överföring

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain connected! Please make sure to follow the next steps below. Domän ansluten! Se till att följa nästa steg nedan. Details

Domain connected! Please make sure to follow the next steps below.

Domain connected! Please make sure to follow the next steps below.

Domän ansluten! Se till att följa nästa steg nedan.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead. Nyregistrerade domäner kan inte överföras. Denna domän kan överföras om <strong>%(daysUntilTransferEligible)d dagar</strong>, från och med %(transferEligibleDate)s. Du behöver dock inte vänta, du kan ansluta din domän till din webbplats istället. Details

Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead.

Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead.

Nyregistrerade domäner kan inte överföras. Denna domän kan överföras om <strong>%(daysUntilTransferEligible)d dagar</strong>, från och med %(transferEligibleDate)s. Du behöver dock inte vänta, du kan ansluta din domän till din webbplats istället.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
%(daysUntilTransferEligible)d: number of days, %(transferEligibleDate)s: a date formatted according to the user's locale (e.g: September 28, 2021)
Date added:
2021-10-02 10:33:54 GMT
Translated by:
Fredrik (elfredrik)
Priority:
normal
More links:
Connect your domain Anslut din domän Details

Connect your domain

Connect your domain

Anslut din domän

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connected Domän ansluten Details

Domain Connected

Domain Connected

Domän ansluten

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site Nu kan du ansluta {{strong}}%(domain)s{{/strong}} till din webbplats Details

You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site

You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site

Nu kan du ansluta {{strong}}%(domain)s{{/strong}} till din webbplats

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect a Domain Setup Anslut en domänkonfiguration Details

Connect a Domain Setup

Connect a Domain Setup

Anslut en domänkonfiguration

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect Your Domain Anslut din domän Details

Connect Your Domain

Connect Your Domain

Anslut din domän

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today. Uppgradera till ett paket nu, ställ in din domän och välj från ett av våra flexibla alternativ för att ansluta din domän med e-post och börja få e-postmeddelanden idag. Details

Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Uppgradera till ett paket nu, ställ in din domän och välj från ett av våra flexibla alternativ för att ansluta din domän med e-post och börja få e-postmeddelanden idag.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today. Gör anspråk på din domän och välj något av våra flexibla alternativ för att ansluta din domän med e-post och börja få e-postmeddelanden idag. Details

Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Gör anspråk på din domän och välj något av våra flexibla alternativ för att ansluta din domän med e-post och börja få e-postmeddelanden idag.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider. Anpassade DNS-protokoll är specialinställningar som ändrar hur din domän fungerar. De gör att du kan ansluta din domän till tjänster från tredje part som inte finns på WordPress.com, exempelvis en e-postleverantör. Details

Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider.

Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider.

Anpassade DNS-protokoll är specialinställningar som ändrar hur din domän fungerar. De gör att du kan ansluta din domän till tjänster från tredje part som inte finns på WordPress.com, exempelvis en e-postleverantör.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar. Du kan ansluta en befintlig domän som du äger som är registrerad någon annanstans genom antingen mappning eller överföring. Med domänmappning kan du ansluta en domän samtidigt som du håller den registrerad hos den aktuella registratorn (där du köpte domänen från). Med domänöverföring flyttar du domänen till WordPress.com så att vi blir den nya registratorn. Details

You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar.

You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar.

Du kan ansluta en befintlig domän som du äger som är registrerad någon annanstans genom antingen mappning eller överföring. Med domänmappning kan du ansluta en domän samtidigt som du håller den registrerad hos den aktuella registratorn (där du köpte domänen från). Med domänöverföring flyttar du domänen till WordPress.com så att vi blir den nya registratorn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connect Domain Connect Details

Domain Connect

Domain Connect

Domain Connect

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API. <strong>Hantera</strong> DNS-poster med Domain Connect-API:et. Details

<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API.

<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API.

<strong>Hantera</strong> DNS-poster med Domain Connect-API:et.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connection Domänanslutning Details

Domain Connection

Domain Connection

Domänanslutning

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain. Obs: du har en anpassad domän kopplad till det här paketet som förnyas separat. Om din domän inte är inställd på automatisk förnyelse kan du få ett separat e-post som påminner dig att uppdatera betalningsmetoden för din domän. Details

Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain.

Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain.

Obs: du har en anpassad domän kopplad till det här paketet som förnyas separat. Om din domän inte är inställd på automatisk förnyelse kan du få ett separat e-post som påminner dig att uppdatera betalningsmetoden för din domän.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable! <a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Förnya din uppgradering nu</a> för att behålla din anpassade domän ansluten till din webbplats - och din webbplats minnesvärd! Details

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable!

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable!

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Förnya din uppgradering nu</a> för att behålla din anpassade domän ansluten till din webbplats - och din webbplats minnesvärd!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s link to manage purchases, %2$s is link type, %3$s is link context used to pass tracks event to front end
Date added:
2018-09-19 14:54:06 GMT
Translated by:
welocalizegp
Priority:
normal
More links:
Domain Connection NewDash Page Title Domänanslutning Details

Domain Connection

Domain Connection

Domänanslutning

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s? Jag skulle vilja ansluta en underdomän på min domän till min webbplats som ligger på WordPress.com. Jag vill använda underdomänen %1$s. Kan ni lägga till NS-poster för att peka den underdomänen till namnservrarna %2$s? Details

I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

Jag skulle vilja ansluta en underdomän på min domän till min webbplats som ligger på WordPress.com. Jag vill använda underdomänen %1$s. Kan ni lägga till NS-poster för att peka den underdomänen till namnservrarna %2$s?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>. Alternativt kan du också ansluta din domän genom att använda A-poster och peka dem till WordPress.coms servrar. Vi rekommenderar starkt att du använder namnservrar för att peka din domän till oss. Det finns dock fall där användning av A-poster kan vara att föredra. Du hittar detaljerna och värdena för att använda A-poster i <a href="%1$s">Min webbplats -> Uppgraderingar -> Domäner -> %2$s</a>. Details

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>.

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>.

Alternativt kan du också ansluta din domän genom att använda A-poster och peka dem till WordPress.coms servrar. Vi rekommenderar starkt att du använder namnservrar för att peka din domän till oss. Det finns dock fall där användning av A-poster kan vara att föredra. Du hittar detaljerna och värdena för att använda A-poster i <a href="%1$s">Min webbplats -> Uppgraderingar -> Domäner -> %2$s</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s? > Jag skulle vilja ansluta en underdomän för min domän till min webbplats som ligger på WordPress.com. Jag vill använda underdomänen %1$s. Kan ni lägga till NS-poster för att peka den underdomänen till namnservrarna %2$s? Details

> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

> Jag skulle vilja ansluta en underdomän för min domän till min webbplats som ligger på WordPress.com. Jag vill använda underdomänen %1$s. Kan ni lägga till NS-poster för att peka den underdomänen till namnservrarna %2$s?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s. Alternativt kan du också ansluta din domän genom att använda A-poster och peka dem till WordPress.coms servrar. Vi rekommenderar starkt att du använder namnservrar för att peka din domän till oss. Det finns dock fall där användning av A-poster kan vara att föredra. Du hittar detaljerna och värdena för att använda A-poster i Min webbplats -> Uppgraderingar -> Domäner -> %2$s - %1$s. Details

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s.

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s.

Alternativt kan du också ansluta din domän genom att använda A-poster och peka dem till WordPress.coms servrar. Vi rekommenderar starkt att du använder namnservrar för att peka din domän till oss. Det finns dock fall där användning av A-poster kan vara att föredra. Du hittar detaljerna och värdena för att använda A-poster i Min webbplats -> Uppgraderingar -> Domäner -> %2$s - %1$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com. Ta en titt på dina nya webbplats på %s. Din gamla webbplats är fortfarande uppe på %s och kommer så förbli tills du ansluter din domän till WordPress.com. Details

Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com.

Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com.

Ta en titt på dina nya webbplats på %s. Din gamla webbplats är fortfarande uppe på %s och kommer så förbli tills du ansluter din domän till WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: The first %s is the source domain, the second is the WordPress.com address for the site that was imported into
Date added:
2020-02-26 00:54:07 GMT
Translated by:
welocalizegp
Priority:
normal
More links:
You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site. Du betalar en ytterligare månatlig kostnad för att ansluta en domän till din webbplats. Details

You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site.

You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site.

Du betalar en ytterligare månatlig kostnad för att ansluta en domän till din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand. Din domän är en personlig adress som är lätt att komma ihåg och enkel att dela. Anslut din domän till Professionell e-post eller Google Workspace för att lägga till en anpassad e-postadress för ditt företag eller varumärke. Details

Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand.

Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand.

Din domän är en personlig adress som är lätt att komma ihåg och enkel att dela. Anslut din domän till Professionell e-post eller Google Workspace för att lägga till en anpassad e-postadress för ditt företag eller varumärke.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.