Sent to vendor
Created on October 20, 2021 , translate by Sunday, October 24, 2021 (586 days ago)

Translate 28 originals (586 words) to Romanian Glossary

Prio Original string Translation
We need to confirm that you are authorized to connect this domain. Trebuie să ne confirmi că ești autorizat să conectezi acest domeniu. Details

We need to confirm that you are authorized to connect this domain.

We need to confirm that you are authorized to connect this domain.

Trebuie să ne confirmi că ești autorizat să conectezi acest domeniu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer. Prin mapare sau transfer, îți conectezi domeniul cumpărat în altă parte la site-ul tău WordPress.com. Details

Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer.

Connect your domain purchased elsewhere to your WordPress.com site through mapping or transfer.

Prin mapare sau transfer, îți conectezi domeniul cumpărat în altă parte la site-ul tău WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}. Nu trebuie să aștepți. Conectează-ți acum domeniul la site, fără a-l transfera. {{a}}Află cum{{/a}}. Details

You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}.

You don't have to wait though. Connect your domain to your site now, without transferring it. {{a}}Learn how{{/a}}.

Nu trebuie să aștepți. Conectează-ți acum domeniul la site, fără a-l transfera. {{a}}Află cum{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect domain without transferring Conectează domeniul fără transfer Details

Connect domain without transferring

Connect domain without transferring

Conectează domeniul fără transfer

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain connected! Please make sure to follow the next steps below. Domeniul este conectat! Asigură-te că parcurgi pașii următori de mai jos. Details

Domain connected! Please make sure to follow the next steps below.

Domain connected! Please make sure to follow the next steps below.

Domeniul este conectat! Asigură-te că parcurgi pașii următori de mai jos.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead. Domeniile înregistrate de curând nu pot fi transferate. Acest domeniu poate fi transferat peste <strong>%(daysUntilTransferEligible)d zile</strong>, începând cu %(transferEligibleDate)s. Dacă nu vrei să aștepți până atunci, îți poți conecta domeniul la site. Details

Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead.

Newly registered domains cannot be transferred. This domain can be transferred in <strong>%(daysUntilTransferEligible)d days</strong>, starting %(transferEligibleDate)s. You don't have to wait though, you can connect your domain to your site instead.

Domeniile înregistrate de curând nu pot fi transferate. Acest domeniu poate fi transferat peste <strong>%(daysUntilTransferEligible)d zile</strong>, începând cu %(transferEligibleDate)s. Dacă nu vrei să aștepți până atunci, îți poți conecta domeniul la site.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
%(daysUntilTransferEligible)d: number of days, %(transferEligibleDate)s: a date formatted according to the user's locale (e.g: September 28, 2021)
Date added:
2021-10-01 16:21:44 GMT
Translated by:
Dan Caragea (dancarageact62)
Priority:
normal
More links:
Connect your domain Conectează-ți domeniul Details

Connect your domain

Connect your domain

Conectează-ți domeniul

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connected Domeniul este conectat Details

Domain Connected

Domain Connected

Domeniul este conectat

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site Acum poți conecta {{strong}}%(domain)s{{/strong}} la site-ul tău Details

You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site

You can now connect {{strong}}%(domain)s{{/strong}} to your site

Acum poți conecta {{strong}}%(domain)s{{/strong}} la site-ul tău

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect a Domain Setup Conectează o inițializare de domeniu Details

Connect a Domain Setup

Connect a Domain Setup

Conectează o inițializare de domeniu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect Your Domain Conectează-ți domeniul Details

Connect Your Domain

Connect Your Domain

Conectează-ți domeniul

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today. Actualizează acum la un plan, inițializează-ți domeniul, alege una dintre opțiunile noastre flexibile pentru a-ți conecta domeniul la email și începi să primești emailuri chiar de azi. Details

Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Upgrade to a plan now, set up your domain and pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Actualizează acum la un plan, inițializează-ți domeniul, alege una dintre opțiunile noastre flexibile pentru a-ți conecta domeniul la email și începi să primești emailuri chiar de azi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today. Revendică-ți domeniul, alege una dintre opțiunile noastre flexibile pentru a-ți conecta domeniul la email și începi să primești emailuri chiar de azi. Details

Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Claim your domain, pick from one of our flexible options to connect your domain with email and start getting emails today.

Revendică-ți domeniul, alege una dintre opțiunile noastre flexibile pentru a-ți conecta domeniul la email și începi să primești emailuri chiar de azi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connect Conectare domeniu Details

Domain Connect

Domain Connect

Conectare domeniu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API. <strong>Administrează</strong> înregistrările DNS folosind API-ul de conectare la domeniu. Details

<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API.

<strong>Manage</strong> DNS records using the Domain Connect API.

<strong>Administrează</strong> înregistrările DNS folosind API-ul de conectare la domeniu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connection Conexiune la domeniu Details

Domain Connection

Domain Connection

Conexiune la domeniu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain. Te rog reține: ai un domeniu personalizat conectat la acest plan, care se reînnoiește separat. Dacă domeniul tău nu este setat să se reînnoiască automat, poți primi un email separat care să-ți amintească să actualizezi metoda de plată pentru domeniu. Details

Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain.

Please note: You have a custom domain connected to this plan that renews separately. If your domain is not set to auto-renew, you may get a separate email reminding you to update your payment method for your domain.

Te rog reține: ai un domeniu personalizat conectat la acest plan, care se reînnoiește separat. Dacă domeniul tău nu este setat să se reînnoiască automat, poți primi un email separat care să-ți amintească să actualizezi metoda de plată pentru domeniu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable! <a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Reînnoiește actualizarea acum</a> pentru a-ți păstra domeniul personalizat conectat la site —și site-ul tău să nu fie uitat! Details

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable!

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Renew the upgrade now</a> to keep your custom domain connected to your site — and to keep your site memorable!

<a href="%1$s" type="%2$s" context="%3$s">Reînnoiește actualizarea acum</a> pentru a-ți păstra domeniul personalizat conectat la site —și site-ul tău să nu fie uitat!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s link to manage purchases, %2$s is link type, %3$s is link context used to pass tracks event to front end
Date added:
2019-01-30 17:34:07 GMT
Translated by:
Dan Caragea (dancarageact62)
Priority:
normal
More links:
Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider. Înregistrările DNS personalizate sunt setări speciale care schimbă modul în care funcționează domeniul tău. Ele permit să-ți conectezi domeniul la servicii terțe care nu sunt găzduite pe WordPress.com, cum ar fi un furnizor de email. Details

Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider.

Custom DNS records are special settings that change how your domain works. They allow you to connect your domain to third-party services that are not hosted on WordPress.com, such as an email provider.

Înregistrările DNS personalizate sunt setări speciale care schimbă modul în care funcționează domeniul tău. Ele permit să-ți conectezi domeniul la servicii terțe care nu sunt găzduite pe WordPress.com, cum ar fi un furnizor de email.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar. Poți conecta un domeniu existent, pe care l-ai înregistrat în altă parte, prin mapare sau prin transfer. Maparea unui domeniul îți permite să-l conectezi în timp ce îl păstrezi înregistrat la registratorul tău actual (unde l-ai cumpărat). Transferul unui domeniu mută domeniul la WordPress.com, care devine noul registrator. Details

You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar.

You can connect an existing domain you own that’s registered elsewhere by either mapping or transferring. Domain mapping lets you connect a domain while keeping it registered at the current registrar (where you purchased the domain from). Domain transferring moves the domain to WordPress.com so we become the new registrar.

Poți conecta un domeniu existent, pe care l-ai înregistrat în altă parte, prin mapare sau prin transfer. Maparea unui domeniul îți permite să-l conectezi în timp ce îl păstrezi înregistrat la registratorul tău actual (unde l-ai cumpărat). Transferul unui domeniu mută domeniul la WordPress.com, care devine noul registrator.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain Connection NewDash Page Title Conexiune la domeniu Details

Domain Connection

Domain Connection

Conexiune la domeniu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s? Vreau să conectez un subdomeniu al domeniului meu pe site-ul meu găzduit pe WordPress.com. Vreau să folosesc subdomeniul %1$s. Poți adăuga, te rog, înregistrările NS care să indice acest subdomeniu la serverele de nume %2$s? Details

I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

Vreau să conectez un subdomeniu al domeniului meu pe site-ul meu găzduit pe WordPress.com. Vreau să folosesc subdomeniul %1$s. Poți adăuga, te rog, înregistrările NS care să indice acest subdomeniu la serverele de nume %2$s?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>. În plus, poți să-ți conectezi domeniul folosind înregistrările A pentru a-ți indica domeniul la serverele WordPress.com. Dar, recomandăm să folosești serverele de nume pentru a-ți indica domeniul la noi. Totuși, există unele cazuri în care ar putea fi preferată folosirea înregistrărilor A. Poți găsi detalii și valori pentru folosirea înregistrărilor A în <a href="%1$s">Site-ul meu -> Actualizări -> Domenii -> %2$s</a>. Details

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>.

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers. We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in <a href="%1$s">My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s</a>.

În plus, poți să-ți conectezi domeniul folosind înregistrările A pentru a-ți indica domeniul la serverele WordPress.com. Dar, recomandăm să folosești serverele de nume pentru a-ți indica domeniul la noi. Totuși, există unele cazuri în care ar putea fi preferată folosirea înregistrărilor A. Poți găsi detalii și valori pentru folosirea înregistrărilor A în <a href="%1$s">Site-ul meu -> Actualizări -> Domenii -> %2$s</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s? > Vreau să conectez un subdomeniu al domeniului meu pe site-ul meu găzduit pe WordPress.com. Vreau să folosesc subdomeniul %1$s. Poți adăuga, te rog, înregistrările NS care să indice acest subdomeniu la serverele de nume %2$s? Details

> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

> I would like to connect a subdomain of my domain to my site hosted at WordPress.com. I want to use the subdomain %1$s. Can you please add NS records to point that subdomain to the name servers %2$s?

> Vreau să conectez un subdomeniu al domeniului meu pe site-ul meu găzduit pe WordPress.com. Vreau să folosesc subdomeniul %1$s. Poți adăuga, te rog, înregistrările NS care să indice acest subdomeniu la serverele de nume %2$s?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s. În plus, poți să-ți conectezi domeniul folosind înregistrările A pentru a-ți indica domeniul la serverele WordPress.com. Dar, recomandăm să folosești serverele de nume pentru a-ți indica domeniul la noi. Totuși, există unele cazuri în care ar putea fi preferată folosirea înregistrărilor A. Poți găsi detalii și valori pentru folosirea înregistrărilor A în Site-ul meu -> Actualizări -> Domenii -> %2$s - %1$s. Details

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s.

Alternatively, you can also connect your domain by using A records and pointing them to WordPress.com's servers.We strongly recommend using name servers to point your domain to us. However, there are cases where using A records may be preferable. You can find the details and values for using A records in My Site -> Upgrades -> Domains -> %2$s - %1$s.

În plus, poți să-ți conectezi domeniul folosind înregistrările A pentru a-ți indica domeniul la serverele WordPress.com. Dar, recomandăm să folosești serverele de nume pentru a-ți indica domeniul la noi. Totuși, există unele cazuri în care ar putea fi preferată folosirea înregistrărilor A. Poți găsi detalii și valori pentru folosirea înregistrărilor A în Site-ul meu -> Actualizări -> Domenii -> %2$s - %1$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com. Vezi cum arată noul tău site la %s. Vechiul tău site este în continuare live la %s și va rămâne așa până când îți vei conecta domeniul la WordPress.com. Details

Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com.

Take a look at your new site at %s. Your old site is still live at %s, and it’ll stay that way until you connect your domain to WordPress.com.

Vezi cum arată noul tău site la %s. Vechiul tău site este în continuare live la %s și va rămâne așa până când îți vei conecta domeniul la WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…

Meta

Status:
current
Comment:
translators: The first %s is the source domain, the second is the WordPress.com address for the site that was imported into
Date added:
2020-02-12 10:42:41 GMT
Translated by:
Dan Caragea (dancarageact62)
Priority:
normal
More links:
You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site. Vei plăti un cost lunar suplimentar pentru a conecta un domeniu la site-ul tău. Details

You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site.

You’ll pay an additional monthly cost to connect a domain to your site.

Vei plăti un cost lunar suplimentar pentru a conecta un domeniu la site-ul tău.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand. Domeniul tău este o adresă personalizată care este ușor de reținut și ușor de partajat. Conectează-ți domeniul la Professional Email sau Google Workspace pentru a adăuga o adresă de email personalizată pentru afacerea ta sau brandul tău. Details

Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand.

Your domain is a personalized address that’s easy to remember and easy to share. Connect your domain to Professional Email or Google Workspace to add a custom email address for your business or brand.

Domeniul tău este o adresă personalizată care este ușor de reținut și ușor de partajat. Conectează-ți domeniul la Professional Email sau Google Workspace pentru a adăuga o adresă de email personalizată pentru afacerea ta sau brandul tău.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.